Gedragscodes

Fonds 1818 is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en van het European Foundation Center (EFC). Beide organisaties hebben gedragscodes, die door Fonds 1818 worden onderschreven.

De gedragscode van de FIN kunt u vinden op de site van de FIN . De Principles of Good Practice van de EFC zijn te vinden op de site van de EFC.

Indien u meent dat (medewerkers van) Fonds 1818 zich niet houdt aan deze gedragscodes, wordt u verzocht per brief een klacht te sturen aan de voorzitter van het bestuur van Fonds 1818. U kunt de brief sturen naar Riviervismarkt 4, 2513 AM Den Haag. t.a.v. Bestuursvoorzitter Paul Huijts.

U bent hier