Voorwaarden

Fonds 1818 wil met steun de financiële drempel wegnemen om te kunnen starten met een Minitiatief.

Fonds 1818 doneert voor een Minitiatief direct geld aan particulieren. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden:

 • Het Minitiatief draagt bij aan een maatschappelijk doel dat aansluit bij de aandachtsgebieden van Fonds 1818.
 • De aanvraag voor het Minitiatief moet minimaal zes tot acht weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.
 • De gevraagde bijdrage is minimaal € 100,- en maximaal € 3.000,-.
 • Het gaat om een initiatief van minimaal drie burgers die niet georganiseerd zijn binnen, of gelieerd aan, een stichting of vereniging. Wanneer dat wel het geval is, is de rechtsvorm leidend en moet de aanvraag via de rechtsvorm lopen.
 • Het is aan Fonds 1818 om in te schatten of een initiatief het eigen belang overstijgt en of er voldoende draagvlak is om succesvol te kunnen zijn.
 • Fonds 1818 kan bij een toekenning afwijken van het aangevraagde bedrag en kan eventueel aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van cofinanciering.
 • Een Minitiatief kan – in dezelfde vorm- maximaal 2 maal door Fonds 1818 worden ondersteund. Wanneer een initiatief levensvatbaar blijkt, kan het daarna ondergebracht worden binnen een op te richten rechtsvorm. Hierdoor ontstaan er namelijk meer mogelijkheden voor cofinanciering door andere fondsen en/of gemeenten.
 • Een Minitiatief wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.
 • Er is geen stichting of vereniging via welke de aanvraag zou kunnen worden ingediend.

 

Wat Niet?

 • Bij een Minitiatief gaat Fonds 1818 uit van de vrijwillige inzet. Er kunnen daarom geen personele kosten van de organisatoren in de begroting worden opgenomen.
 • Fonds 1818 financiert geen aanschaf van waardevolle goederen, zoals bijv. dure multimedia apparatuur. In uitzonderingsgevallen wordt contractueel vastgelegd dat de goederen worden geretourneerd aan Fonds 1818, of dat ze worden doorgegeven aan een aanverwante stichting. Hierbij is een goed plan voor de inzet voorwaarde.
Deel met:

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.