Leningen

In sommige gevallen verstrekt Fonds 1818 laagrentende leningen of staat het fonds garant voor leningen bij een bank. Een dergelijke constructie komt altijd tot stand in nauw overleg met de directeur van het fonds en, afhankelijk van de hoogte van het bedrag, met het bestuur.

De lening is altijd bestemd voor een organisatie en komt ten goede aan een doel dat past bij het fonds. Fonds 1818 verstrekt geen leningen aan particulieren.

MonumentenFonds 1818

Eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten in de regio kunnen via het MonumentenFonds 1818 een laagrentende lening van maximaal € 400.000,- afsluiten.

Het financieel beheer hiervan wordt door het Restauratiefonds uitgevoerd, waarbij wordt aangesloten bij de procedures die het Restauratiefonds hanteert.

Het Monumentenfonds 1818 biedt leningen van minimaal € 10.000,- en
maximaal € 400.000,-

 

 

U bent hier

Deel met: