Lagere financiële rendementen hebben ook gevolgen voor Fonds 1818

Voor wie de berichtgeving rondom de financiële markten en de pensioenfondsen een beetje volgt, zal het geen verrassing zijn dat ook Fonds 1818 in de komende jaren te maken krijgt met lagere rendementen uit het belegd vermogen. Voor het geven van donaties is Fonds 1818 afhankelijk van de opbrengsten van het belegde kernvermogen. Uit studies is gebleken dat deze opbrengsten in de komende jaren minder worden. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de lage rentestanden. Gevolg is dat er minder geld beschikbaar is voor het dekken van de organisatiekosten en de donaties.

Op basis van deze studies is het bestuur van Fonds 1818 tot de conclusie gekomen dat, om de continuïteit van de donaties te garanderen, de totale uitgaven (organisatiekosten én de donaties) de komende jaren beperkt moeten worden. Concreet betekent dit dat het fonds in de komende vijf jaar de jaarlijkse uitgaven terug moet brengen van 16 miljoen euro naar circa 12 miljoen euro.
Het bestuur geeft aan het budget voor donaties zo veel mogelijk te willen ontzien. Dit neemt niet weg dat – naast een bezuiniging op organisatiekosten – het beschikbare donatiebudget zal dalen en dat het fonds op dit gebied keuzes moet maken.

Fonds 1818 werkt op dit moment aan een heroriëntatie op het donatiebeleid waarbij accenten in de aandachtsgebieden zullen verschuiven en mogelijk thema’s zullen verdwijnen. Voorop staat dat Fonds 1818 een organisatie blijft waar heldere criteria, toegankelijkheid voor aanvragers en betrokkenheid bij de regio voorop staan. Ook in de toekomst zal er ruimte blijven voor het steunen van vernieuwende projecten. Wat de precieze gevolgen van zowel de financiële als beleidsmatige veranderingen zullen zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. Op deze plek houden wij u op de hoogte.

U bent hier