Jaarlijks treden zo'n 400 koren op in ruim 180 zorg- en welzijnscentra voor ouderen en mensen met een beperking in de regio van Fonds 1818. Fonds 1818 brengt beide partijen samen en geeft koren een vergoeding voor hun optreden.

Koren Zingen Voor Ouderen

Koren kunnen podiumervaring opdoen en wat extra's verdienen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben een gezellige voorstelling. Op die manier dient het project Koren Zingen voor Ouderen meerdere doelen. Jaarlijks treden zo'n 400 koren, muziekgezelschappen, toneelgezelschappen e.d. op in ruim 180 zorginstellingen in de regio.

In de loop der jaren heeft Koren Zingen voor Ouderen zich uitgebreid. Ook enkele muziekgroepen, dansgezelschappen en toneelgroepen treden op.

Per optreden ontvangt het koor van Fonds 1818 een vergoeding van € 300,-.
De zorginstellingen ontvangen promotiemateriaal zodat zij het optreden in het huis kunnen aankondigen.

Aanmelden voor Koren Zingen voor Ouderen kan door contact op te nemen met Michel Nivard via
070 375 49 43 of per e-mail.

De lijsten voor 2018 met deelnemende zorgcentra zijn verstuurd. Er kan gestart worden met het maken van afspraken voor optredens.

U bent hier

Deel met: