In gesprek met...

Sherida Biswane: Delftse verbinder die in oplossingen denkt

We zeggen het vaker: Fonds 1818 kan niet bestaan zonder alle mensen met een kloppend hart voor initiatieven die de samenleving mooier maken. Eén van die mensen is Sherida Biswane uit Delft. We spraken met Sherida over de projecten waarvoor zij zich belangeloos inzet en de bron van haar maatschappelijke betrokkenheid. “Mijn moeder ziet altijd kansen, net als ik.”

Sherida Biswane: Delftse verbinder die altijd in oplossingen denkt

Bij welke Delftse projecten ben je betrokken?

“Als het gaat om projecten die Fonds 1818 steunt, zijn dat er op dit moment twee: taallessen en sociale activiteiten voor Delftse migrantenvrouwen door Stichting Misa, en het bewonersinitiatief ‘Poptahof - Ken je wijk’ dat ik samen met enthousiaste buurtgenoten heb opgezet. Maar ik doe meer in Delft. Zo ben ik onder andere verbonden aan de Soroptimisten, een serviceclub die zich inzet voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen. Vanuit die club ben ik weer terecht gekomen bij het Vrouwen in Delft-platform waar ik ook meehelp met allerlei initiatieven, zoals Human House Delft, waar ik in de kerngroep zit.”

Dat is een behoorlijke lijst.

“Als ik het zo achter elkaar opnoem, is het inderdaad best veel. Maar het één is heel natuurlijk uit het ander voortgekomen. Zoals je merkt zijn het veel initiatieven voor en door vrouwen. In Delft is een heel actief vrouwennetwerk. Zo kom je snel in aanraking met verschillende projecten. Bij het programma van Stichting Misa bijvoorbeeld ben ik ook via-via betrokken geraakt. De initiatiefneemster had het idee en de steun van fondsen, maar ze miste de knowhow om de Nederlandse taallessen goed van de grond te krijgen. Daarmee kon ik haar helpen.”

Welke knowhow kon jij inbrengen?

“Ik heb ruim vierentwintig jaar in het regulier en speciaal onderwijs gewerkt, hele drukke banen in Rotterdam. Vóór mijn onderwijscarrière deed ik al vrijwilligerswerk in Delft. Nu het in mijn werk een stuk rustiger is, kan ik dat weer oppakken – en dus de ervaring en kennis meenemen die ik in het onderwijs heb opgedaan. Dat geeft veel voldoening.”

Mijn moeder ziet altijd kansen, net als ik.
Sherida Biswane - initiatiefnemer

Je werd dus al op jonge leeftijd aangetrokken door vrijwilligerswerk?

“Jazeker. Toen ik op mijn negende jaar vanuit Suriname in Delft kwam wonen, was hier een cultureel-maatschappelijke organisatie die ons opving. De vrijwilligers van die organisatie waren vooral studenten van de TU Delft met Surinaamse en Antilliaanse achtergronden. Zij hielpen ons met allerlei dingen, van huiswerk maken tot wegwijs raken in de stad. Dat was een warm welkom. Later heb ik mezelf ook bij die stichting aangemeld als vrijwilliger.”  

Ligt daar de bron van je maatschappelijke betrokkenheid?

“Voor een deel wel denk ik, maar de grootste inspiratiebron is mijn moeder. Tot op de dag van vandaag is zij altijd met andere mensen bezig, aan het kijken wie een aardig woordje of een luisterend oor kan gebruiken. Vroeger was ze ook erg actief. Ze ziet overal kansen en staat altijd open voor anderen, ik ben heel blij dat ik die eigenschappen van haar heb meegekregen.”

Kun je die eigenschappen ook toepassen in je eigen woonwijk? 

“Ik woon in de wijk Voorhof, onderdeel van de Poptahof-buurt. Het is een Delftse doorgangsbuurt met een heel gemengde bewonersgroep en veel hoogbouw. Een park scheidt het noorden van het zuiden en iedereen blijft op zijn eigen eilandje. Tijdens een workshop kwam ik Soraida tegen, een hele enthousiaste dame die in dezelfde buurt bleek te wonen en allemaal plannen had. Samen zijn we op het idee gekomen van ‘Ken je Wijk’, een dag met allerlei activiteiten voor én over de wijk waarmee we begin september hopelijk verschillende werelden en mensen kunnen samenbrengen.” 

Heb je nog meer plannen op stapel?

“Ik ben en blijf een onderwijsmens, dus wat dat betreft stroomt het bloed waar het niet gaan kan. Ik ben bezig met het opzetten van een stichting waarmee ik kwetsbare kinderen uit mijn buurt educatief wil ondersteunen en kansenongelijkheid wil tegengaan, bijvoorbeeld met ondersteuningslessen taal en rekenen. Fonds 1818 kan dus snel een nieuwe aanvraag tegemoet zien.”

Stroomt het bloed bij jou ook waar het niet gaan kan en ben je altijd in de weer om onze samenleving mooier te maken? Kijk dan eens of jouw project in aanmerking komt voor een donatie van Fonds 1818

In gesprek met

Geen Fonds 1818 zonder de mensen die vol energie en vaak belangeloos de handen uit de mouwen steken om de samenleving beter te maken. In onze vraag-antwoordgesprekken kom je meer te weten over deze drijvende krachten achter gesteunde projecten. 

Wij werken met negen aandachtsgebieden. Dit project valt onder:

Educatie

Welzijn