Educatie

Kidsmall in Delft: een goede start voor elk kind

In de wijken Voorhof en Buitenhof in Delft hebben veel kinderen om verschillende redenen te maken met sociaal-maatschappelijke problemen. Stichting Youth for Christ biedt hulp. “We bieden een luisterend oor, een constructieve tijdsbesteding en we leren de kinderen sociaal-emotionele vaardigheden,” vertelt Anke van der Breggen, initiatiefnemer van Kidsmall; het project dat Fonds 1818 steunt.

Vrijwilliger leest voor aan buurtkinderen uit Voorhof en Buitenhof in Delft, onderdeel van Kidsmall

Meer dan alleen leuke activiteiten

Onder de noemer Kidsmall kunnen kinderen uit Delft van zeven tot en met tien jaar meedoen met knutselen, voetballen, koken, talentenshows, kunst maken en véél meer. Anke: “Ons programma gaat in op thema’s als vriendschap, emoties en relaties. Als we appelflappen bakken, dan leren we de kinderen veel meer dan alleen bakken. We leren ze wat taakverdeling en samenwerking is, we leren ze over hygiëne en netheid in de keuken. Er zit altijd een extra les achter die ze in hun latere leven mee kunnen nemen”.

Drie jaar lang kon Kidsmall niet doorgaan, omdat er geen stabiel vrijwilligersteam was en het geld ontbrak voor de kinderactiviteiten. Anke: “Dat was hartverscheurend, omdat het preventieve werk dat wij doen zó belangrijk is voor onze kwetsbare buurtkinderen. Dankzij Fonds 1818 kunnen we nu van Kidsmall een duurzaam en sterk project maken. We trainen twee betaalde medewerkers en een paar vaste vrijwilligers, we zorgen voor een goede basisplek en nieuwe locaties voor kinderwerk. Bij de gemeente kijken we of er subsidie mogelijk is om het initiatief langdurig te ondersteunen. En verder krijgen we giften en donaties van kerken.”

Buurtkinderen uit Voorhof en Buitenhof in Delft spelen op het gras, onderdeel van Kidsmall

Een luisterend oor uit de buurt

Elke dinsdag en vrijdag worden de gezellige activiteiten georganiseerd in het jongerencentrum The Mall en bij initiatief KopieKoffie in Delft. “Ik woon in deze wijk”, vertelt Anke, “en ik zie de kinderen ook als ik boodschappen doe. Daardoor voelt het makkelijker voor hen om te praten over dingen die minder goed gaan dan wanneer ze dit met een officiële hulpverlener moeten bespreken.”

Door armoede, verwaarlozing en culturele identiteitsdilemma’s bouwen kinderen een ongezonde basis op voor hun toekomst. Te vaak krijgen zij te maken met schooluitval, hinderlijk gedrag en zelfs criminaliteit. “Praten lucht in de eerste plaats op, ze krijgen perspectief en het geeft ze hun zelfvertrouwen terug, maar het doet nog veel meer: we signaleren problemen in een vroeg stadium en kunnen door te praten al veel zorgen en frustraties wegnemen. Als het moet kunnen we doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties.” 

Wij zijn geen officiële hulpverleners, maar gewoon een luisterend oor in de buurt en dat is onze kracht.
Anke van der Breggen, teamleider bij jongerencentrum The Mall

Fonds 1818 investeert in de jeugd

Fonds 1818 geeft geld voor het opnieuw opzetten van Kidsmall. Wat moeten medewerkers en vrijwilligers doen als blijkt dat ouders hun kinderen verwaarlozen of dat er sprake is van ernstige armoede? Welke hulp kunnen ze de kinderen zelf bieden en wat is het juiste moment en de juiste manier om door te verwijzen naar een hulpverlener? Het is belangrijk dat er zorgvuldig en daadkrachtig wordt omgegaan met deze gevoelige onderwerpen. Daarom investeert Fonds 1818 in de training en deskundigheid van de medewerkers en vrijwilligers van Kidsmall.

Project van de maand

Elke maand richten we onze schijnwerpers op een gesteund project dat de aandacht verdient. In een artikel of video kun je lezen of zien wat het project zo bijzonder maakt en welke bevlogen mensen zich hiervoor inzetten.

Wij werken met negen aandachtsgebieden. Dit project valt onder:

Educatie