In gesprek met...

Ingrid Römer: vrijwilliger, coördinator en bestuurslid ineen

Ze kan met vele brillen op meedenken over sociale projecten, doordat ze er op allerlei manieren bij betrokken was én is: als initiatiefnemer, als fondsenwerver, als fondsverstrekker, als bestuurder. Dit levert een schat aan inzichten en ervaringen op die natuurlijk reuze-interessant is voor andere aanvragers van Fonds 1818. We spraken met Ingrid Römer over haar vrijwillige inzet voor initiatieven in Wassenaar en daarbuiten.

Op de gloednieuwe duofiets van Fietsmaatjes, met Ingrid links op de fiets. Ook op foto staan Ellen Klompé, voorzitter van Fietsmaatjes Wassenaar, en de eigenaar van fietsspecialist Besuyen in Voorschoten.

Op de gloednieuwe duofiets van Fietsmaatjes, met Ingrid links op de fiets. Ook op foto staan Ellen Klompé, voorzitter van Fietsmaatjes Wassenaar, en de eigenaar van fietsspecialist Besuyen in Voorschoten.

Ingrid, om maar meteen met de deur in huis te vallen: kun je aftrappen met een fijne tip voor onze aanvragers? 

“Probeer niet teveel zelf het wiel uit te vinden. Daar moet ik meteen aan denken. Je ziet vaak bij sociale initiatieven dat iedereen op zijn eigen eilandje zit. Mensen zijn dan heel enthousiast, dat valt natuurlijk alleen maar te waarderen, maar zij kijken niet naar vergelijkbare projecten. Hoe doen die het, waar lopen ze tegenaan, is er misschien een samenwerking mogelijk? Er zijn altijd wel plekken waar al iets vergelijkbaars is opgezet, is het niet in de buurt, dan wel in een andere gemeente. Ga even langs en kijk wat je van de ander kunt opsteken en wat jij de ander wellicht ook weer kunt meegeven.”

Wanneer ben jij in de wereld van sociale initiatieven gestapt? 

“In 2015 heb ik Stichting Leergeld in Wassenaar opgezet, waarvan ik vijf jaar de coördinator ben geweest. Leergeld laat kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Het is een landelijke organisatie die de hulpverlening lokaal heeft georganiseerd via autonome stichtingen. Ik heb me bij het opzetten van Leergeld overal mee beziggehouden – van fondsenwerving tot het vinden van vrijwilligers – en dus ook heel veel geleerd. Wat dat betreft moest ik zelf dat wiel nog wel uitvinden. Ik kwam al snel in contact met Fonds 1818. Jullie oud-adviseur Rien van der Velden heeft me toen goed geholpen om mijn weg te vinden in de wereld van stichtingen en fondsen.”

Twee jaar later al werd je Vrijwilliger van het Jaar in Wassenaar – een vliegende start.

“Nou inderdaad, die prijs kwam snel, een grote eer. Met Leergeld hebben we het thema armoede op de kaart gezet in Wassenaar, dat was hard nodig. Zeg je Wassenaar, dan zien veel mensen vooral de mooie villa’s voor zich. Maar buiten die villa’s is hier alles wat je ook in andere gemeenten aantreft: sociale woningbouw, de Voedselbank. Misschien voelt de situatie voor Wassenaarders die in armoede leven nog wel schrijnender, juist omdat ze zo met hun neus op die villa’s zitten.”  

Hoe zou je de Wassenaarder typeren, is er veel vrijwillige inzet in de gemeente? 

“Uit een onderzoek in 2017 bleek dat het aantal vrijwilligers in Wassenaar, vergeleken met de rest van het land, heel hoog is. Bij sociale initiatieven wordt veel geholpen, maar er zijn ook bovengemiddeld veel Wassenaarse ouders die zich inzetten voor de sportclubs en scholen van hun kinderen. Dat heb ik ook veel gedaan, van vrijwilliger bij de hockeyclub tot de oudercommissie van het kinderdagverblijf. Op de basisschool van mijn kinderen heb ik ook mijn eerste bestuurservaring opgedaan.” 

Inmiddels ben je een heel ervaren bestuurder. Aan welke organisaties ben je op dit moment verbonden? 

“Aan Stichting Tegemoetkoming In Bijzondere Omstandigheden (T.I.B.O.), dat is een klein, 102 jaar oud vermogensfonds voor armoedebestrijding. En aan twee lokale stichtingen die allebei onderdeel uitmaken van landelijke organisaties: Dress for Success Leiden en Fietsmaatjes Wassenaar. Dress for Success bestaat uit tien winkels door heel Nederland, waaronder één in Leiden. Mensen die moeten leven van een minimuminkomen en binnenkort een sollicitatie- of opdrachtgesprek hebben, kunnen in de winkel terecht voor goed advies en een mooie set sollicitatiekleding. Ik ben er in Leiden al vanaf de oprichting in 2009 bij. Een stuk minder lang ben ik verbonden aan Fietsmaatjes Wassenaar, daar zit ik nu een jaar in het bestuur.”

Betrek de coördinator bij het bestuur én doe als bestuur mee op ‘de vloer’.
Ingrid Römer

De foto bovenaan dit artikel, waarop jij links te zien bent, is van Fietsmaatjes. Wat zien we hier?

“Je ziet onze gloednieuwe duofiets die mede is aangeschaft met een donatie van Fonds 1818. Fietsmaatjes is er voor iedereen die graag wil fietsen, maar dit zelfstandig (tijdelijk) niet kan. Op deze duofiets kun je samen met een fietsmaatje tochtjes maken in je omgeving – sportief en gezellig! 

Aan ons de taak om Fietsmaatjes goed zichtbaar te maken, zodat de mensen die hiermee geholpen zijn ons weten te vinden. Fietsmaatjes is een landelijke organisatie, waardoor er goede draaiboeken zijn en er veel gesmeerd loopt, maar er blijven ook verrassingen en uitdagingen over. Zo zijn we nu druk bezig om goede stallingen voor de fietsen te vinden, dat is nog niet eenvoudig.” 

We zijn begonnen met een tip voor initiatiefnemers, zou je kunnen afsluiten met een tip voor bestuurders? 

“Jazeker: mijn tip is om de coördinator en het bestuur van een organisatie niet van elkaar gescheiden te houden. Ik weet dat bij meerdere Leergeld-stichtingen in het land de coördinator ook bestuurslid is. Bij Fietsmaatjes en eerdere organisaties waaraan ik was verbonden, zoals Kracht van Wassenaar, is de coördinator altijd aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Zo blijven de lijntjes kort en ontstaat er geen ruis en afstand. 

Omgekeerd vind ik het ook heel waardevol als het bestuur zich veel laat zien tussen alle vrijwilligers op ‘de vloer’. Bij Dress for Success Leiden gaat de bestuursvoorzitter zelf de winkelramen zemen. We doen het echt met elkaar, dat helpt zo om die positieve energie hoog te houden.”

Doe jij ook vrijwilligerswerk en kan jouw organisatie ook een (financieel) steuntje in de rug gebruiken? Doe dan eerst onze quickscan om te zien of je in aanmerking komt voor een donatie of deel kunt nemen aan een training van Fonds 1818.

In gesprek met...

Geen Fonds 1818 zonder de mensen die vol energie en vaak belangeloos de handen uit de mouwen steken om de samenleving beter te maken. In onze vraag-antwoordgesprekken kom je meer te weten over deze drijvende krachten achter gesteunde projecten. 

Wij werken met tien aandachtsgebieden. Dit project valt onder:

Vrijwilligerswerk

Financiële zelfredzaamheid

Welzijn

Benieuwd of je bij Fonds 1818 aan het juiste adres bent?

Start de quickscan voor:

OrganisatiesBewoners