Fonds 1818 bestond in 2022 dertig jaar!

Stichting Fonds 1818 werd in 1992 opgericht na de verkoop van de Haagse Nutsspaarbank. Het eigendom van de Nutsspaarbank, de gebouwen en het geld, kwamen in handen van dit fonds. Besloten werd om met het geld maatschappelijke projecten te steunen. Sindsdien heeft Fonds 1818 ca. 44.000 projecten gesteund die variëren tussen eenzaamheidsbestrijding en huiswerkklassen, amateuroptredens en buurtmoestuinen. 

Mensen aan tafel in Winkelhof Leiderdorp

De kern verandert nooit

Projectadviseur Michel Nivard stond aan de wieg van het fonds. Sindsdien heeft hij Fonds 1818 zien uitgroeien van een klein fonds met een handvol medewerkers tot de professionele organisatie die het nu is. Er is door de jaren veel veranderd, maar de kernaanpak is hetzelfde gebleven. “Al vanaf het begin kijken we naar de mens achter de aanvrager, steunen we projecten die gelijke kansen bevorderen en stimuleren en waarderen we de inzet van vrijwilligers. Een goed voorbeeld van waar dit allemaal in zit, zijn projecten die de eenzaamheid van ouderen proberen tegen te gaan. 

Als organisatie zijn we wel behoorlijk veranderd en met de tijd meegegaan. Het is door internet en e-mail voor aanvragers nu veel gemakkelijker om met ons in contact te komen en om een aanvraag in te dienen.”

Projecten gesteund sinds dag één

Eén van de projecten die Fonds 1818 al vrijwel sinds de oprichting steunt, is de Winkelochtend van Incluzio Leiderdorp. De Winkelochtend wordt eens per jaar georganiseerd voor oudere mensen en mensen met een beperking in Leiderdorp en Leiden. Doordat zij minder mobiel of slecht ter been zijn komen zij zelden tot niet buiten de deur; ze zijn niet in de gelegenheid om zelf boodschappen te doen en te genieten van een dagje uit. Daarom regelt Incluzio derdejaarsleerlingen van de plaatselijke middelbare school om hen te begeleiden. De leerlingen brengen de bezoekers van en naar het verpleeghuis en seniorencomplex en ze begeleiden de mensen in winkelcentrum Winkelhof Leiderdorp.

Robert van Egmond, buurtcoach bij Incluzio Leiderdorp: “Gedurende de ochtend zie je veel leerlingen groeien in hun rol als begeleider en plezier hebben in het contact met de bezoekers. Dat is zo’n meerwaarde voor die leerlingen; dat nemen ze de rest van hun leven mee.”

Dubbel feest: Incluzio viert ook jubileum

Dit jaar vierde de organisatie ook een jubileum: op 9 november vond de twintigste editie plaats van de Winkelochtend. Winkeliers zetten feestelijk aangeklede kramen op, er waren muziekoptredens, er werd taart uitgedeeld en het winkelcentrum was extra gezellig versierd.

Bedankt voor jullie inzet!

Fonds 1818 bedankt álle initiatiefnemers die zich in de afgelopen dertig jaar hebben ingezet voor een ander. Het fonds heeft graag bijgedragen aan deze initiatieven door geld en trainingen te geven. We blijven dat doen; op naar de volgende dertig jaar!

Wil jij ook een aanvraag doen bij Fonds 1818? Kijk dan of je in aanmerking komt voor een donatie: doe onze quick scan.

Oorsprong van Fonds 1818

Onze doelstellingen komen niet uit de lucht vallen. Het welzijn van mens en maatschappij en het streven naar gelijkwaardigheid voeren terug tot de ‘Nutsgedachte’ van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen en de Nutsspaarbank waaruit Fonds 1818 is voortgekomen. Wil je meer weten over de oorsprong van Fonds 1818? Lees er hier dan meer over.