The ChangeMakers: leerlingen met elkaar verbinden

The ChangeMakers: leerlingen met elkaar verbinden

Den Haag is een gesegregeerde stad. Jongeren met verschillende culturele achtergronden kunnen erg gescheiden van elkaar leven en vinden vaak moeilijk contact met andere groepen. Het project The ChangeMakers doorbreekt deze situatie. Leerlingen van vier overwegend ‘witte’ of ‘zwarte’ middelbare scholen in Den Haag worden in tweetallen aan elkaar gekoppeld. In gesprekken over thema’s als angst, vooroordelen, seksuele geaardheid en samenleven in één stad raken de leerlingen met elkaar verbonden en ontstaat er ruimte voor nieuwe vriendschappen.

 

In de gesprekken focussen leerlingen zich gaandeweg meer op wat hen verbindt in plaats van op wat hen onderscheidt. ‘’Ik vond de sessie over seksuele geaardheid het meest interessant, omdat ik nog niet eerder van heel dichtbij zo’n open en eerlijk verhaal heb gehoord; waar homoseksuelen dagelijks tegenaan lopen in de zoektocht naar acceptatie’’, vertelt één van de leerlingen.

 

Eén van de andere onderdelen in het project The ChangeMakers is het rondleiden van de leerlingen in elkaars woonwijk. Leerlingen uit Benoordenhout laten bijvoorbeeld hun wijk zien aan leerlingen uit Transvaal en andersom; twee zeer uiteenlopende wijken in Den Haag. Door bij elkaar te gaan verkennen kan er dialoog ontstaan over angsten, vooroordelen en diversiteit.

 

In een vervolgprogramma van dit project staat een belangrijke vraag centraal: hoe blijven leerlingen met elkaar in contact?

 

Bekijk hieronder een video over The ChangeMakers.


 

U bent hier