Formulieren

Hier vindt u de formulieren die u nodig heeft voor het aanvragen van een donatie bij Fonds 1818 en de afhandeling daarvan. De formulieren zijn u ook samen met het contract toegezonden.

Aanvraagformulier

Een aanvraag indienen bij Fonds 1818 kan door het sturen van een projectplan samen met een recente jaarrekening, een dekkingsplan en een kopie van de statuten naar aanvraag@fonds1818.nl. Voor het opstellen van de aanvraag kunt u gebruikmaken van de checklist.
Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal.
>> Meer informatie
 

Geen online formulier
Fonds 1818 werkt tijdelijk niet met het online formulier. Wij verwachten dat het voor de aanvrager makkelijker is om het verhaal in eigen woorden te vertellen en te werken met een checklist.

Lopende aanvragen via de website
Heeft u al een concept aanvraag aangemaakt via uw account op de Fonds 1818-website, dan kunt u deze gewoon afmaken en indienen via het formulier.

<< Naar boven

Formulieren Haagse Fondsen

We maken het u makkelijk: één keer een aanvraagformulier invullen dat u met bijlagen toestuurt aan de relavante deelnemende Haagse fondsen.

De Samenwerkende Haagse Fondsen accepteren elkaars aanvraagformulieren en -documenten. Ziet u dit logo? Dan kunt u het formulier van één van die fondsen invullen en dat met de vereiste bijlagen indienen bij alle fondsen die dit logo voeren. Let op: u moet wel bij ieder fonds apart een aanvraag indienen. Ieder fonds heeft eigen criteria.

<< Naar boven

Doorgangsbevestiging

Dit formulier stuurt u in op het moment waarop duidelijk is op welke datum het project daadwerkelijk van start gaat. Op basis van deze verklaring maken wij één maand voor aanvang van het project het door ons toegezegde bedrag over. 
Doorgangsbevestiging

<< Naar boven

Bestedingsverklaring

Binnen twee maanden na afloop van het project stuurt u ons per post een ondertekende bestedingsverklaring en een overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het project waarvoor u een donatie kreeg. Bonnetjes bewaren hoeft niet. 
Bestedingsverklaring

<< Naar boven

Accountantsverklaring

Wanneer de donatie van Fonds 1818 hoger was dan € 100.000,- ontvangen wij graag van u een accountantsverklaring.
Accountantsverklaring

<< Naar boven

Evaluatieformulieren

Na afloop van uw project ontvangen wij graag een inhoudelijk verslag. We hebben hiervoor twee standaardformulieren waarin een aantal vragen beantwoord moet worden. Wanneer uw project een activiteit betrof, kunt u gebruik maken van formulier A. Wanneer u met de bijdrage van Fonds 1818 een investering heeft gedaan, kunt u formulier B gebruiken.
U kunt het evaluatieformulier per e-mail versturen naar de betrokken adviseur (zie contractbrief) of naar aanvraag@fonds1818.nl. Vermeldt altijd uw projectnummer.
Formulier A
Formulier B

<< Naar boven

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van Fonds 1818.
Algemene Voorwaarden

<< Naar boven

U bent hier

Deel met: