Veelgestelde vragen - Koren

Fonds 1818 heeft regionale grenzen gesteld en wil daaraan vasthouden. Dus uitsluitend koren en zorgcentra binnen onze regio kunnen deelnemen aan dit project. Onze regio omvat de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk en Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude.

 

Koren- of muziekverenigingen kunnen voor maximaal vier optredens per kalenderjaar een vergoeding krijgen. Zorglocaties kunnen maximaal acht gratis optredens door de deelnemende koren- of muziekverenigingen laten verzorgen. Een koor of muziekvereniging kan per locatie maximaal één keer optreden in hetzelfde kalenderjaar.

Dit heeft twee redenen.

  1. Het heeft financiële consequenties, die wij niet willen dragen. Meer optredens betekent een hogere financiële bijdrage van Fonds 1818.
  2. Het aantal deelnemende koren is ongeveer twee keer zo groot als het aantal deelnemende zorgcentra. Bij gelijkstelling van het aantal optredens zou dit betekenen dat minder populaire koren niet meer terecht kunnen bij zorginstellingen, omdat deze reeds volgeboekt zijn met populaire koren.

 

Koren die een kerkviering begeleiden in een zorgcentrum mogen dit mee laten tellen in het project Koren Zingen voor Ouderen. Denk aan optredens in zorghuizen tijdens Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis.

 

Administratief is dat niet gemakkelijk voor ons. Wij corresponderen het liefst naar één e-mailadres. We verzoeken u daarom intern de e-mail door te sturen naar degene die op de hoogte moet blijven.

 

Ja, theatergezelschappen mogen meedoen aan Koren Zingen voor Ouderen mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Nee, wij houden voor het programma Koren zingen voor ouderen vast aan een vergoeding van € 300,- per optreden.

 

Nee. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een zorgcentrum een toegangsprijs rekent voor een optreden. Het optreden moet gratis toegankelijk zijn voor de ouderen. Als de vergoeding van € 300,- niet toereikend zou zijn, dan wordt aangeraden om andere financiers te zoeken. € 300,- is namelijk het maximaal aan te vragen bedrag per optreden.

 

Een ouderenbond of een afdeling van de Zonnebloem kan zich alleen aansluiten bij Koren Zingen voor Ouderen indien deze vaste, wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen organiseert op een vaste locatie.

 

U bent hier