Veelgestelde vragen - Contact met adviseurs

Fonds 1818 vindt het belangrijk om al voor een aanvraag wordt ingediend contact te hebben met de aanvrager. Dit geldt vooral in gevallen waarin het project niet standaard is. Tijdens het contact kan bijvoorbeeld al worden bepaald of het zinvol is een aanvraag bij het fonds in te dienen, welke punten in het plan aangescherpt dienen te worden of wijst de adviseur u op andere organisaties die met vergelijkbare projecten bezig zijn.

Omdat de tijd van de adviseurs beperkt is, zullen zij altijd eerst vragen naar een samenvatting van het project. Op basis daarvan bepaalt de adviseur op welke manier het contact plaats vindt.

 

Ja dat is mogelijk. Stuur een korte samenvatting van uw project naar info@fonds1818.nl. De betrokken adviseur zal op basis hiervan contact met u opnemen. Vaak gaat dat per e-mail. U kunt ook bellen met de afdeling voorlichting en communicatie. De medewerkers zullen uw vragen voor zo ver mogelijk beantwoorden of u doorverbinden met een van de adviseurs. Ook in dit geval zal vaak gevraagd worden een samenvatting van het project te mailen.
Gezien het grote aantal vragen dat bij Fonds 1818 binnenkomt, is het niet altijd mogelijk dat de adviseurs u persoonlijk  te woord staan.

 

U zult altijd gevraagd worden eerst een samenvatting van uw project of een volledig projectplan toe te sturen. Op basis daarvan bepaalt de adviseur of het noodzakelijk is om een afspraak te maken of dat kan worden volstaan met contact via e-mail of telefonisch.

Fonds 1818 organiseert regelmatig spreekuren in de regio. Hier kunt u vooraf een concept indienen. Tijdens het spreekuur heeft een adviseur 20 minuten om het concept met u door te nemen.
Bij de workshop Fondsenwerving leert u hoe u een aanvraag indient bij Fonds 1818. U kunt voorafgaande aan de workshop een conceptaanvraag indienen. Tijdens de workshop krijgt u een reactie op uw plannen.

U bent hier