Veelgestelde vragen - Overige

Statuten: Bij de eerste aanvraag bij Fonds 1818 stuurt u een kopie van de statuten mee. Deze blijven bewaard in het dossier van uw organisatie bij Fonds 1818. U hoeft de statuten dus niet iedere keer opnieuw mee te sturen. Wanneer de statuten wijzigen dient u opnieuw een kopie in te leveren.

Jaarrekening: Wij ontvangen van u ieder jaar de meest recente jaarrekening. Dient u twee of meer aanvragen in een jaar in dan hoeft u het verslag dus maar één keer mee te sturen. Zodra er een nieuwe jaarrekening uit is, stuurt u dat aan ons op. Fonds 1818 gaat er vanuit dat u na de zomer beschikt over de jaarrekening van het vorige jaar.

  Wanneer u nog geen jaarrekening heeft is dit geen probleem. Zodra er wel een jaarrekening  gemaakt is, stuurt u dit op naar Fonds 1818.

Ja, dat is mogelijk. Omdat het oprichten van een stichting geld kost, is het begrijpelijk dat u eerst wilt weten of de financiering rond komt voor u naar een notaris gaat voor een stichtingsacte. U dient uw aanvraag in als stichting in oprichting. Fonds 1818 verwacht wel dat vóór het project van start gaat, de stichting is opgericht.

De donatie van Fonds1818 is vrijgesteld van btw, dat betekent dat de aanvrager geen btw over de donatie van Fonds1818 hoeft af te dragen.

De Belastingdienst bepaalt of een rechtsvorm (bijv Stichting, VOF, eenmanszaak) btw-plichtig is, waarbij het criterium wordt gehanteerd of er sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Het antwoord op die vraag is niet afhankelijk van de rechtsvorm of het al dan niet nastreven van de winst.

Als een aanvrager btw-plichtig is, dan betekent dit dat de aanvrager btw-aangiften moet doen.

Als een aanvrager btw-plichtig is, dan moet de projectbegroting ingediend worden met bedragen exclusief btw, omdat de btw verrekend kan worden. Voor de duidelijkheid zouden naast de bedragen exclusief btw, ook de bedragen inclusief btw opgenomen moeten worden in de aanvraag.

Is de aanvrager niet btw-plichtig dan moet de projectbegroting ingediend worden met bedragen inclusief btw, omdat in dit geval de btw niet verrekend kan worden.

U bent hier