Veelgestelde vragen - Overige

Statuten: Bij de eerste aanvraag bij Fonds 1818 stuurt u een kopie van de statuten mee. Deze blijven bewaard in het dossier van uw organisatie bij Fonds 1818. U hoeft de statuten dus niet iedere keer opnieuw mee te sturen. Wanneer de statuten wijzigen dient u opnieuw een kopie in te leveren.

Jaarrekening: Wij ontvangen van u ieder jaar de meest recente jaarrekening. Dient u twee of meer aanvragen in een jaar in, dan hoeft u het verslag dus maar één keer mee te sturen. Zodra er een nieuwe jaarrekening uit is, stuurt u dat aan ons op. Fonds 1818 gaat ervan uit dat u na de zomer beschikt over de jaarrekening van het vorige jaar.

 

Ook zonder jaarrekening kunt u uw aanvraag bij Fonds 1818 indienen. Wij verwachten dat stichtingen en verenigingen de jaarrekening alsnog met ons te delen zodra die opgemaakt is.

Groepjes initiatiefnemers zonder rechtspersoonlijkheid (bewonersinitiatieven) hoeven geen jaarrekening te delen met Fonds 1818.

 

Ja, dat is mogelijk. Omdat het oprichten van een stichting geld kost is het begrijpelijk dat u eerst wilt weten of de financiering rond komt voor u naar een notaris gaat voor een stichtingsakte. U dient uw aanvraag in als stichting in oprichting. Fonds 1818 verwacht wel dat vóór het project van start gaat, de stichting is opgericht.

 

Dat kan door de informatie te mailen naar aanvraag@fonds1818.nl. Vermeld hierbij duidelijk de projectnaam en/of de naam van de organisatie.

 

De donatie van Fonds 1818 is vrijgesteld van btw, dat betekent dat u geen btw over de donatie van Fonds 1818 hoeft af te dragen.

De Belastingdienst bepaalt of een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting, VOF of eenmanszaak) btw-plichtig is, waarbij het criterium wordt gehanteerd of er sprake is van deelname aan het economische verkeer. Het antwoord op die vraag is niet afhankelijk van de rechtsvorm of het al dan niet nastreven van winst.

Als een aanvrager btw-plichtig is, dan betekent dit dat de aanvrager btw-aangifte moet doen. En dan moet de projectbegroting ingediend worden met bedragen exclusief btw, omdat de btw verrekend kan worden. Voor de duidelijkheid zouden naast de bedragen exclusief btw, ook de bedragen inclusief btw opgenomen moeten worden in de begroting.

Als een aanvrager niet btw-plichtig is, dan moet de begroting ingediend worden met bedragen inclusief btw, omdat in dit geval de btw niet verrekend kan worden.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie hierover.

 

U bent hier