Veelgestelde vragen - Indienen van een aanvraag

U kunt een aanvraag indienen door een projectplan met begeleidende stukken te sturen naar aanvraag@fonds1818.nl. Wat in het projectplan moet staan vindt u in de checklist.

De begeleidende stukken zijn als volgt:

  • Begeleidend schrijven waarin u uitlegt waarom u bij Fonds 1818 een aanvraag indient
  • Begroting (verwachte kosten)
  • Dekkingsplan (verwachte inkomsten)
  • Recente jaarrekening (tenzij voor beginnende organisaties het jaar nog niet rond is)
  • Kopie statuten (alleen wanneer uw organisatie niet eerder een aanvraag bij Fonds 1818 indiende of wanneer de statuten zijn gewijzigd).

 

U kunt de quickscan doen om te zien of uw project aan de algemene criteria voldoet.
Lees de volledige criteria voor stichting en verenigingen.
Lees de volledige criteria voor bewonersinitiatieven.

Onder aandachtsgebieden kunt u lezen waar Fonds 1818 de nadruk op legt. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, stuur dan een e-mail met een samenvatting van uw plannen naar aanvraag@fonds1818.nl. Op basis daarvan zal een medewerker van het fonds contact met u opnemen.

 

Nee en ja, u kunt als stichting of vereniging bij Fonds 1818 het hele jaar door indienen. Groepjes initiatiefnemers die geen rechtspersoonlijkheid hebben, dienen zich te houden aan vier aanvraagmomenten per jaar. Kijk op fonds1818.nl/bewonersinitiatieven voor de actuele deadlines. 

Houd er rekening mee dat de behandeling van een aanvraag zo’n acht weken duurt vanaf het moment dat alle gevraagde informatie bij Fonds 1818 beschikbaar is. Het project mag niet gestart zijn voor het besluit over de donatie is genomen.

 

Er zit geen maximum aan de bedragen die Fonds 1818 doneert aan stichtingen en verenigingen. Wel hanteert Fonds 1818 richtlijnen ten aanzien van de hoogte van donaties bij bepaalde projecten. Deze richtlijnen zijn niet openbaar. 

Voor bewonersinitiatieven geldt wel een maximum, namelijk 1.500 euro. Wanneer u een aanvraag indient voor een bewonersinitiatief kiest u een van de zes bedragen tussen de 250 en 1.500 euro. Het bedrag gaat steeds met een stap van 250 euro omhoog. Kijk hier voor meer informatie over bewonersinitiatieven.

 

Voor stichtingen en verenigingen geldt dat er geen limiet is aan het aantal aanvragen dat u bij Fonds 1818 kunt indienen. Dit geldt zeker wanneer er sprake is van heel diverse projecten. Ook is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de herhaling van een project. Fonds 1818 is er wel alert op dat u voor de financiering van uw project of organisatie niet afhankelijk wordt van het fonds en u ook probeert andere manieren van financiering te vinden. Daarnaast ziet het fonds graag dat u een project dat zich herhaalt in de loop der tijd vernieuwt.

Voor bewonersinitiatieven geldt wel een limiet in het aantal aanvragen. Groepjes initiatiefnemers zonder rechtspersoonlijkheid kunnen maximaal vier keer per jaar een aanvraag indienen bij Fonds 1818. Kijk voor de exacte regels op fonds1818.nl/bewonersinitiatieven

 

Voor stichtingen en vereningen werkt Fonds 1818 niet met een online formulier voor het indienen van aanvragen. U kunt aanvragen mailen naar aanvraag@fonds1818.nl. Bekijk eerst de checklist en criteria.

Voor het indienen van bewonersinitiatieven hebben we wél een online formulier.

 

U bent hier