Veelgestelde vragen - Algemene criteria

Stichtingen, verenigingen of bewonersinitiatieven zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen bij Fonds 1818. Deze partijen moeten zich met hun activiteiten richten op de regio van Fonds 1818.

 

De regio bestaat uit de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Zoeterwoude.

Kijk hier voor meer informatie over de regio van Fonds 1818.

 

Ja, dat kan. Het project moet gericht zijn op de inwoners van de regio van Fonds 1818 en in de regio plaatsvinden. Wanneer de aanvraag wordt gedaan door een organisatie van buiten de regio zal gelet worden op het draagvlak dat de organisatie binnen de regio heeft.

 

Nee, de donaties van Fonds 1818 zijn bestemd voor projecten die zich richten op de bewoners van onze regio. De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.

 

Een bewonersinitiatief is een groep van minimaal drie individuen die samen het initiatief nemen voor een maatschappelijk project. Er is geen sprake van een stichting of vereniging én geen sprake van een winstoogmerk. De doelgroep van dit project is groter dan hun eigen kring. Een bewonersinitiatief kan jaarlijks maximaal vier keer een aanvraag indienen voor een donatie van maximaal € 1.500,- per project. Uit de donatie mogen geen personeelskosten worden betaald. Kijk hier voor meer informatie over bewonersinitiatieven.

 

U bent hier