Energiecrisis vraagt om actie: Fonds 1818 helpt!

Voor huishoudens én voor organisaties wordt het steeds lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. De huidige energiecrisis vraagt om actie: Fonds 1818 helpt! We ondersteunen projecten en organisaties die mensen niet in de kou laten staan. Ook brengen we denkers en doeners bij elkaar om samen te zoeken naar oplossingen. 

Hoewel we op verschillende manieren en met verschillende samenwerkingspartners proberen bij te dragen aan het oplossen van de huidige problemen, hebben alle acties, programma’s en overleggen één gemene deler: energie.

Verdubbeling gedoneerde energiecompensatie

Veel mensen doneren de energiecompensatie die zij in de maanden november en december 2022 van de overheid ontvangen aan een goed doel. Met een aantal stichtingen en welzijnsorganisaties in de regio heeft Fonds 1818 de afspraak om iedere euro die binnenkomt te verdubbelen. Het ingezamelde geld gaat naar mensen in financiële nood die hun energiekosten niet zelf kunnen betalen. Op die manier geven we samen energie aan mensen die het nodig hebben.
Lees meer.

Organisaties warm de winter door: Fonds 1818 betaalt deel van extra energiekosten

Voor veel organisaties in onze regio wordt het deze winter financieel bijna onmogelijk om de locaties te verwarmen waar zij activiteiten organiseren. Van de organisaties die het dichtst bij ons staan en die we in de afgelopen jaren al steunden, betaalt Fonds 1818 een deel van de extra energiekosten in de maanden december 2022 tot en met april 2023. De actie dient nadrukkelijk als overbrugging. Een belangrijke voorwaarde is dat de organisaties duurzaamheidsmaatregelen treffen om tot een structurele oplossing te komen. De organisaties die in aanmerking komen voor een bijdrage hebben hierover bericht gekregen. 

Actie voor het opknappen van buurtontmoetingsplekken

Van het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie tot het installeren van een warmtepomp en zonnepanelen. Voor een buurtontmoetingsplek is elk middel dat leidt tot het drukken van de energiekosten winst. Maar de aanschaf en aanleg kosten geld, en dat is er vaak niet. Fonds 1818 heeft bijna driehonderd buurtontmoetingsplekken in de regio benaderd met het aanbod om hun locatie op te knappen. Verduurzamen kan daar ook bij horen. Per locatie is maximaal 20.000 euro beschikbaar.
Lees meer.

Breed Haags armoede-overleg

In tijden van crisis kunnen we de uitdagingen het beste het hoofd bieden door samen te werken. Daarom hebben Stek Den Haag en Fonds 1818 met elkaar het breed Haags armoede-overleg opgestart. In verschillende bijeenkomsten zoeken we met betrokkenen uit alle hoeken van de Haagse samenleving naar oplossingen. Ook individuele inwoners van de stad zijn welkom om aan te sluiten. Samen aan de slag geeft energie. Doe ook mee!
Lees meer.

Alle projecten zijn welkom

Organisaties of groepjes bewoners die anderen willen helpen om de energiecrisis goed door te komen en die uit onze regio komen, zijn natuurlijk van harte welkom om bij Fonds 1818 een donatieaanvraag in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij isolatie, maaltijdprojecten voor hen die moeten kiezen tussen eten of stoken, het geven van voorlichting of het bieden van een warme plek.
Vraag een donatie aan voor jouw project.

Online spreekuur: leg je plan voor aan een adviseur.

Aanmelden spreekuur