Een gezonde bodem voor gezond voedsel! Buurttuinen leggen composthopen aan waar mensen uit de buurt hun GFT-resten kunnen brengen. Dit wordt gecomposteerd en gebruikt in de tuin. BuurtCompost is een programma voor geselecteerde buurttuinen in de regio van Fonds 1818 in het kader van het Jaar van de Bodem.

BuurtCompost

Een gezonde bodem voor gezond voedsel!

2015 is het internationale Jaar van de Bodem met aandacht voor de achteruitgang van de bodemkwaliteit. Compost is een humus- en voedselrijk product dat de bodem verbetert en planten gezonder maakt. Buurttuinen kunnen het dus goed gebruiken.

In het voorjaar heeft Fonds 1818 een lopend initiatief met Buurtcomposteren in de Mariahof in Den Haag gesteund i.s.m. de CompostBakkers. Mensen brengen hun GFT naar de buurttuin zodat er compost voor de tuin van gemaakt kan worden. En het bevordert daarmee de kringloop in de buurt en brengt mensen samen. Ander voordeel is dat op deze manier ook mensen bij de tuin betrokken worden, die misschien niets met tuinieren hebben, maar door het brengen van GFT-resten wel een bijdrage kunnen leveren aan een betere buurt. Het vergroot het draagvlak van de tuin.

Het programma bestaat uit

  • het inrichten van een goede composteerplek
  • een informatiebord met wat wel en wat niet op de composthoop mag
  • een flyer om huis aan huis te verspreiden
  • een rondgang door de wijk bij de opening van de ‘compostbakkerij’
  • een praktische workshop composteren
  • een verdiepingscursus composteren voor de mensen die bij het composteren betrokken zijn
  • begeleiding na de opening van de compostplaats

 

U bent hier