In 2018 is het 200 jaar geleden dat de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage werd opgericht. Deze bank was de voorloper van Fonds 1818. 

200 jaar Nutsspaarbank en Fonds 1818

In 2018 is het 200 jaar geleden dat in Den Haag de Nutsspaarbank te 's - Gravenhage werd opgericht. De oprichters waren leden van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, een organisatie die sinds het einde van de 18de eeuw zich bezig hield met het 'verheffen des volks'. Ze deden dat onder meer door het oprichten van scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en spaarbanken. In het jaar 1818 werd in het oude stadhuis aan de Dagelijkse Groenmarkt de Haagse bank geopend. De bank fuseerde in 1992 met de VSBbank. Het eigendom van de bank was in handen van een stichting, die toen omgedoopt werd in Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Zij verwierf bij de verkoop een aanzienlijk aandelenpakket. Besloten werd met de opbrengst ervan initiatieven van maatschappelijk belang te steunen. In 2001 veranderde het fonds de naam in Fonds 1818, teruggrijpend op het stichtingsjaar. 
Lees hier meer over 200 jaar geschiedenis van Nutsspaarbank en Fonds 1818

In 2018 viert Fonds 1818 dus dat het 200 jaar geleden is dat de basis voor het fonds werd gelegd. We doen dat met diverse projecten.

 • Goed Geld - 200 jaar geschiedenis van Nutsspaarbank en Fonds 1818.
  Stadshistoricus Wim Willems onderzoekt de rol die de bank en het fonds door de eeuwen heen in de regio speelden.Centrale plek in het onderzoek is een website die wordt aangevuld met een serie documentaires op Omroep West en een publicatie.
   
 • Uit de Rode Cijfers
  In het kader van het 200 jarig bestaan heeft Fonds 1818 heeft twee verkenners er op uitgestuurd: Willem Greving en André Hendrikse. Zij brengen in kaart wat in de regio gebeurt om schuldenproblematiek te voorkomen of te verhelpen, ze brengen de verschillende partijen bij elkaar en ze proberen zo nieuwe initiatieven te stimuleren.
   
 • Verrijk je buurt
  Wat zou het mooi zijn om in het jaar waarin het fonds het 200 jarig bestaan viert, 200 kleine initiatieven van de grond te krijgen. Fonds 1818 trekt de regio in op zoek naar mensen die ideeën hebben voor deze Minitiatieven. Een team van mensen met ervaring kan helpen om vage plannen te helpen uitwerken, te brainstormen en om te zetten in levensvatbare projecten.
   
 • Feest aan de overkant
  In het weekeinde waarin het precies 200 jaar geleden is dat de stichtingsactie van de Nutsspaarbank werd getekend, op zaterdag 9 juni viert Fonds 1818 feest. Natuurlijk gaan de voetjes van de vloer, maar we laten ook zien wat in de afgelopen jaren door het fonds is gesteund. Omdat Het Nutshuis daarvoor te klein is, steken we over naar de Grote Kerk aan de overkant van de straat.
   

Lees hier meer over 200 jaar geschiedenis van Nutsspaarbank en Fonds 1818

U bent hier