Eigen initiatieven

Eerste Hulp Bij Organiseren

Eerste Hulp Bij Organiseren is een werkplaats voor stichtingen, verenigingen en vrijwilligers(organisaties). Het is een jaarlijks, meermalig terugkerende kennissessie die plaatsvindt in Den Haag.

Vlinder Idylles

Idylles zijn bloemrijke plekken in of bij woonwijken die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en mensen. Samen met de provincie Zuid-Holland, IVN en de Vlinderstichting steunt Fonds 1818 de aanleg van deze idylles.

200 jaar Nutsspaarbank en Fonds 1818

In 2018 is het 200 jaar geleden dat de Nutsspaarbank te 's-Gravenhage werd opgericht. Deze bank was de voorloper van Fonds 1818. 

BuurtCompost

Een gezonde bodem voor gezond voedsel! Buurttuinen leggen composthopen aan waar mensen uit de buurt hun GFT-resten kunnen brengen. Dit wordt gecomposteerd en gebruikt in de tuin. BuurtCompost is een programma voor geselecteerde buurttuinen in de regio van Fonds 1818 in het kader van het Jaar van de Bodem.

Koren Zingen Voor Ouderen

Jaarlijks treden zo'n 450 koren op in ruim 200 zorg- en welzijnscentra voor ouderen en mensen met een beperking in de regio van Fonds 1818. Fonds 1818 brengt beide partijen samen en geeft koren een vergoeding voor hun optreden.

U bent hier