Criteria voor stichtingen en verenigingen

Fonds 1818 stelt een aantal algemene eisen aan een aanvraag.

 • Voor wie: De aanvraag wordt ingediend door een stichting of een vereniging zonder winstoogmerk. Fonds 1818 maakt ook kleine particuliere initiatieven mogelijk tot maximaal € 3.000,-.
 • Regio: Het project komt ten goede aan de inwoners van de regio waarin Fonds 1818 actief is. Het project wordt bij voorkeur uitgevoerd door een organisatie uit de regio.
 • Doel: Het project heeft een (cultureel) maatschappelijk doel.
 • Doelgroep: Het project heeft een bredere doelgroep dan de eigen directe omgeving. Uitzondering hierop zijn groepen die specifieke aandacht vereisen.
 • Winstoogmerk: Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben. 
 • Start: Het project mag nog niet begonnen zijn.


Weten of uw project binnen deze criteria valt?
Doe de Quick Scan!

Daarnaast moet een project waarvoor een donatie wordt aangevraagd binnen het beleid van Fonds 1818 passen. Uitleg hierover vindt u onder aandachtsgebieden

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Fonds 1818 verstrekt geen donaties aan organisaties waarin beloningen hoger dan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het normbedrag in de WNT is voor 2013 uit op € 228.599 inclusief pensioenpremies. Exclusief de pensioenpremies komt het normbedrag uit op € 195.409.

 

Criteria voor aanvragen

Wat wel

 • Stichtingen, verenigingen,
  groepjes particulieren.
 • In de regio.
 • Maatschappelijk project.
 • Brede doelgroep.
 • Geen winstoogmerk.
 • Nog niet van start.

Wat niet

 • Geen individuele steun.
 • Geen structurele steun.
 • Geen steun voor kerntaken van een organisatie.
 • Geen ‘kunst om de kunst’ en ‘sport om de sport'.
 • Geen projecten die al zijn gestart.
 • Geen politiek en religie.
 • Geen projecten buiten de regio.

 

U bent hier