Zorg en Welzijn

Het aandachtsgebied Zorg en Welzijn richt zich op mensen met een achterstand binnen of tot de samenleving. Het fonds wil hen de mogelijkheid bieden op volwaardige wijze aan de maatschappij deel te nemen. Begrippen als zelfredzaamheid, zelfstandigheid en activering zijn van groot belang. In het verlengde hiervan streeft Fonds 1818 naar het versterken van sociale samenhang.
Buurt | Maatschappelijke opvang | Sport | Vrijwilligerswerk | Welzijnswerk | Zorg |

Fonds 1818 heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van projecten binnen bepaalde thema's. Uit deze onderzoeken zijn factoren naar voren gekomen die positieve invloed hebben op het slagen van dit soort projecten.
Buurtfunctie van zorginstellingen | Deskundigheidsbevordering vrijwilligers | Maatjesprojecten

Ter gelegenheid van het lustrum van de FIN liet Fonds 1818 een filmpje maken over de buurtbibliotheken in Den Haag. Bij dit project werkte het fonds nauw samen met de Dienst Openbare Bibliotheken om te voorkomen dat bibliotheken uit de wijk verdwijnen.

>> Bekijk het filmpje

 

Piratenclub Hillegom.

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.