Week tegen pesten - Fonds 1818 steunt anti-pestmethoden en -projecten

Van 18 tot en met 22 september is het de week tegen Pesten. Voor Fonds 1818 is het tegengaan van pesten een belangrijk maatschappelijk doel. Daarom betaalt het fonds mee aan de invoering en/of het voortzetten van anti-pestmaatregelen op scholen.

Pesten heeft op de korte, en lange, termijn grote gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gepest worden gevoelens van eenzaamheid en depressie vergroot en bestaande problemen verergert. Kinderen die opgroeien in een sociaal onveilige (school)omgeving kunnen makkelijker slachtoffer worden van pestgedrag.

Scholen kunnen voor het schooljaar 2017/2018 weer maximaal € 2.500,- aanvragen voor de invoering en/of uitrol van anti-pestmethodes. Ook incidentele anti-pestprojecten komen in aanmerking voor een donatie van maximaal € 2.000,-. Van de scholen wordt een eigen bijdrage van minimaal 25% van de kosten gevraagd.

Ontdek de mogelijkheden en vul het online aanvraagformulier in op fonds1818.nl/pesten.

Indien u nog vragen heeft over dit donatieprogramma, dan kunt u contact met.
 
Murat Aslancik

 

U bent hier

Deel met: