Waarom bijen helpen

De laatste jaren is er veel sterfte onder honingbijen. Maar de wilde bijensoorten, zo’n 350 in totaal, hebben het minstens even moeilijk. Hoe komt dat?

Door intensivering van de landbouw
verdwijnen steeds meer bloemrijke plekken die bestuivende insecten gebruiken als nest- en voedselplaats. Intensieve bemesting van weidegebied leidt tot bloemenarme weilanden. Ook chemische bestrijdingsmiddelen zijn een oorzaak van de achteruitgang, en honingbijen worden bedreigd door de varroamijt. Het gaat dus niet goed met onze bestuivers. Als u bedenkt dat ruim 70 % van onze landbouwgewassen afhankelijk is van bestuiving, dan is het duidelijk dat we hier iets aan moeten doen.

Helpen is niet moeilijk!

In uw eigen tuin kunt u bijen en andere insecten gemakkelijk helpen. Zorg voor voedsel (nectar en stuifmeel) het hele jaar door, zorg voor nestgelegenheid en voor een gifvrije omgeving.

Doe mee aan Bijen in de Buurt

Zelfs van een balkon, geveltuin of perkje kunt u in een handomdraai een bijenparadijs maken. Echt zoden aan de dijk zet het wanneer meerdere partijen samenwerken en hun tuin of terrein bijvriendelijker maken. Zo kan een regionaal netwerk voor bijen, hommels en zweefvliegen ontstaan. Een bijenlandschap dat bestuiving verzekert én zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Via Bijen in de Buurt wordt u een schakeltje in dit netwerk en draagt u bij aan het bijenlandschap in de regio!

 

U bent hier