Voorwaarden

Bij de keuze of er daadwerkelijk wordt doorgegaan met een aangemelde idylle spelen onder andere de volgende afwegingen:

  • Is de locatie groot genoeg? Het moet gaan om redelijke oppervlakten om de investering ook echt nut te laten hebben. We gaan uit van een gemiddelde grootte van 3000 m2. De minimumgrootte is 1000 m2.
  • Is de locatie vrij toegankelijk voor bezoekers? Een idylle moet kunnen worden bezocht door iedereen die er belangstelling voor heeft.
  • Zijn er meerdere mensen en het liefst ook meer organisaties betrokken bij het initiatief? Voor de duurzaamheid van de idylle is draagvlak belangrijk. Ook om de gemeente ‘mee’ te krijgen is van belang dat het niet om een eenpersoonsinitiatief gaat, maar dat het breder wordt gedragen.


Voldoet je idylle aan deze criteria? Vul dan het deelnameformulier in op de website van de Vlinderstichting

U bent hier