Voorwaarden

Om te kunnen deelnemen aan het buurtcomposteren moet de tuin aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De composteerplaats moet gebonden zijn aan een buurttuin, samentuin, of ander tuinproject
  • Bij voorkeur in een wijk waar geen gft wordt opgehaald
  • De tuin moet minimaal nog 5 jaar blijven bestaan (geen kortlopende projecten)
  • Er moet voldoende ruimte zijn : ongeveer 10 m2
  • De tuin moet openbaar en toegankelijk zijn
  • De tuin moet in het werkgebied van Fonds 1818 liggen
  • Minimaal 2 vrijwilligers willen en kunnen het composteren begeleiden

Van een deelnemende tuin wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 200,-.

Na aanmelding volgt een intakegesprek, waarbij wordt gekeken of de tuin aan de voorwaarden voldoet. Dit gesprek en de verdere uitvoering van het programma worden gedaan door De CompostBakkers.

De compostbakken en de bij het programma horende materialen blijven eigendom van Fonds 1818. Als blijkt dat de tuin niet (meer) aan de voorwaarden voldoet, bij overlast of onvoldoende animo bij de deelnemende tuin, worden de bakken en materialen weggehaald. Er vindt geen restitutie van de eigen bijdrage plaats.

Deel met:

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.