Voorpagina

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij.
Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Donatie aanvragen

Donatie aanvragen

Door onderstaande vragen in te vullen, weet u meteen of uw plan eventueel in aanmerking komt voor een donatie van Fonds 1818. Als dit het geval is, kunt u een aanvraag doen waarin u ons het projectplan toestuurt.

Door wie wordt de aanvraag ingediend?

Stichting of vereniging zonder winstoogmerk

Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de sectie Stichting of vereniging

Minimaal drie personen die niet namens een stichting of vereniging aanvragen

Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de sectie Bewonersinitiatief

Stichting of vereniging

Is het project al gestart?

Ja

Fonds 1818 steunt geen projecten die al gestart zijn.

Nee, maar het start wel binnen acht weken

Fonds 1818 heeft een behandeltermijn van acht weken. Het project mag niet gestart zijn vóór de termijn is verstreken.

Nee, het project start pas nadat de behandeltermijn van acht weken is verstreken
Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Heeft je project een maatschappelijk doel?

Een maatschappelijk project stelt mensen in staat zelfstandig en gelijkwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Het project richt zich op een grotere groep dan de eigen sociale omgeving van de aanvrager.

Ja
Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten met een maatschappelijk doel. Projecten die gericht zijn op een individu of een beperkte groep komen niet in aanmerking voor een donatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine groepen die in een kwetsbare situatie verkeren en extra aandacht nodig hebben. Val je onder deze uitzondering, beantwoord dan de vraag opnieuw.

Is het project gericht op de inwoners van de regio van Fonds 1818?

De regio bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Ja
Het project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten die gericht zijn op de bewoners van de regio.

Bewonersinitiatief

Is het project al gestart?

Ja

Fonds 1818 steunt geen projecten die al gestart zijn.

Nee, het project start pas over zes weken
Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag

Heeft het idee een maatschappelijke meerwaarde voor jullie directe omgeving?

Niet alleen jullie, maar ook anderen in jullie buurt of wijk hebben iets aan het idee.

Ja
Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten met een maatschappelijk doel. Projecten die gericht zijn op een individu of een beperkte groep komen niet in aanmerking voor een donatie. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleine groepen die in een kwetsbare situatie verkeren en extra aandacht nodig hebben. Val je onder deze uitzondering, beantwoord dan de vraag opnieuw.

Is het project gericht op de inwoners van de regio van Fonds 1818?

De regio bestaat uit de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Ja
Jullie project komt mogelijk in aanmerking, ga door naar de volgende vraag
Nee

Fonds 1818 steunt alleen projecten die gericht zijn op de bewoners van de regio.

Conclusie

Geven alle bovenstaande vragen aan dat het project in aanmerking komt?

Ja, aanvraag door een stiching of vereniging

Het project voldoet potentieel aan de voorwaarden om bij Fonds 1818 een donatie aan te vragen.

Ja, aanvraag Bewonersinitiatief

Jullie project voldoet potentieel aan de voorwaarden om bij Fonds 1818 een donatie aan te vragen.

Nee
Helaas voldoet het project niet aan de eisen voor een donatie.
Persoonlijke gegevens
Graag naam en adres vermelden (minimaal 2)
Gebruik de sjabloon ‘blanco begroting’ hiervoor
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.

Let op:

We kunnen een plan niet in behandeling nemen zonder begroting.

Bij toekenning vragen we ter controle een kopie ID bewijs, die we direct daarna vernietigen. U kunt in plaats hiervan ook een afspraak met ons maken voor controle van uw ID-bewijs.

Het project mag nog niet gestart zijn. Reken op een behandeltijd van zes weken.

Loopt u vast bij één van bovenstaande vragen? Kom dan naar de spreekuren, donderdags tussen 12.30 - 14.30 uur in Het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5 in Den Haag. Of neem direct contact met ons op via aanvraag@fonds1818.nl.

Als uw plan goedgekeurd is en een donatiebedrag toegekend wordt door Fonds 1818, ontvangt u eerst 80% van het bedrag voordat het project begint en 20% nadat we de volledig ingevulde afronding hebben ontvangen.