Veelgestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen en opmerkingen over
Koren Zingen voor Ouderen.
Misschien ten overvloede wijzen wij ook nog eens extra op het volgende:

Het is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een zorgcentrum bij zou moeten betalen voor een optreden van een koor.
Als de vergoeding van € 300,- niet toereikend zou zijn, dan moet het koor niet deelnemen aan Koren Zingen voor Ouderen.

Het optreden moet gratis toegankelijk zijn voor de ouderen, dus ook het zorgcentrum mag geen toegangsprijs vragen.

Veel koren geven aan dat de vraag naar optredens zo groot is, dat zij makkelijk meer dan vier keer per jaar zouden kunnen optreden. Acht keer is dat mogelijk?
Op zich een aardig idee, maar wij willen hier niet voor kiezen. Ten eerste heeft het financiële consequenties, die wij niet willen dragen. Meer optredens betekent een hogere financiële bijdrage van Fonds 1818. Een tweede reden is dat het aantal deelnemende koren ongeveer twee keer zo groot is als het aantal deelnemende zorgcentra. Bij gelijkstelling van het aantal optredens zou dit betekenen dat minder populaire koren niet meer terecht kunnen bij zorginstellingen omdat deze reeds volgeboekt zijn met populaire koren.

Mogen koren en zorgcentra van buiten het werkgebied van Fonds 1818 meedoen?
Fonds 1818 heeft regionale grenzen gesteld en wil daar aan vast houden. Dus uitsluitend koren en zorgcentra binnen het werkgebied kunnen deelnemen aan dit project. Ons werkgebied omvat de gemeenten: Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Kunnen wij optreden voor een ouderenbond in de regio van Fonds 1818 of de stichting Zonnebloem?
Een ouderenbond of een afdeling van de Zonnebloem kan zich alleen aansluiten bij ‘Koren Zingen voor Ouderen' indien deze vaste wekelijkse bijeenkomsten voor ouderen organiseert op een vaste locatie.

Religieuze koren komen vrijwel niet aan bod en kerkvieringen mogen niet meedoen.
Koren die een kerkviering begeleiden in een zorgcentrum mogen dit mee laten tellen in het project ‘Koren Zingen voor Ouderen'. Wij zien dat tijdens Pasen, Pinksteren en Kerstmis wel degelijk de religieuze koren aan bod komen in de zorghuizen.

Kunnen postcodes op de lijsten vermeld worden?
Door ruimtegebrek op de lijsten hebben wij hier niet de voorkeur aan gegeven en zijn dat evenmin van plan te doen. Via de website van het betreffende zorgcentrum is dit gemakkelijk te achterhalen.

Mag de correspondentie van het Fonds naar twee e-mailadressen?
Administratief is dat niet gemakkelijk voor ons. We verzoeken u daarom intern de e-mail door te sturen.

Mogen jong afgestudeerde musici van het conservatorium ook optreden voor de zorghuizen?
We vinden het een goede suggestie en zullen nadenken over de mogelijkheden.

Mogen er ook poppentheaters en/of theatergezelschappen meedoen aan Koren Zingen voor Ouderen?
Wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, ja.

In de weekeinden vragen apart ingehuurde dirigenten een behoorlijk bedrag. Kan de vergoeding dan verhoogd worden van 300 naar 325 euro?
Nee wij houden vast aan het bedrag van 300 euro.

De contactpersonen van de zorgcentra zijn telefonisch en per e-mail slecht bereikbaar. Mailtjes worden niet of veel te laat geopend. Telefonische boodschappen worden te laat doorgegeven, waardoor belangrijke mededelingen omtrent een optreden niet op tijd de contactpersoon bereiken.
Natuurlijk is het belangrijk dat in een zorgcentrum meerdere mensen van de afspraken afweten en kunnen afhandelen. Helaas hebben wij als Fonds daar geen invloed op. Misschien helpt het dat deze opmerking opgenomen staat in deze lijst.

Er zijn veel opmerkingen over koren die ieder jaar weer hun afspraken met de zorghuizen eerder maken dan de peildatum van 1 november, hét moment van verspreiding van de lijsten. Daardoor vissen andere koren achter het net.
Fonds 1818 vindt dit uitermate vervelend. In de spelregels staat toch duidelijk vermeld dat afspraken pas gemaakt mogen worden ná het verspreiden van de lijsten. Dan pas krijgt iedereen evenveel kansen om met een gewenst zorgcentrum of koor te kunnen afspreken.

Deel met:

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.