Scholen blij met groene schoolplein; onderhoud en communicatie blijven aandachtspunten

"Ik zou wel in de boomhut willen wonen!" zegt een van de kinderen in het onderzoek naar het effect van het Programma Groene Schoolpleinen. Alle ondervraagde betrokkenen zijn positief over de aanleg van groene pleinen bij hun scholen. Vijf jaar geleden startte Fonds 1818 met programma om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen groene schoolplein. In de regio tussen Midden-Delfland en de Bollenstreek zijn inmiddels bijna 200 groene schoolpleinen aangelegd. Dit is bijna de helft van alle schoolpleinen in de regio.

In opdracht van Fonds 1818 deed SME Advies onderzoek naar de effectiviteit van het progarmma Groene Schoolpleinen. De onderzoekers kregen informatie van ruim driekwart van de scholen die een donatie ontvingen van het fonds. Daarnaast spraken ze met betrokkenen vanuit onder meer gemeenten, centra voor natuur- en milieueductatie en maatschappelijke organisaties.

Een paar citaten:

  • "Je hebt veel groen om je school, maar je moet het wel leren zien."
  • "Een bruin schoolplein is ook een groen schoolplein."
  • "Dankzij dit project vind ik ons nog volwaardiger dan we al waren! "
  • "Het is een feest om naar buiten te gaan. Iedereen geniet, leerlingen en leerkrachten."
  • "Buitenspelen in een groene omgeving moet een schoolvak worden."
  • "Er is een biotoopje ontstaan dicht bij de school. Zorg dat je dat goed gebruikt."
  • "Ik zou in de boomhut willen wonen."

Effecten
Naast de directe effecten van het groene schoolplein gericht op natuurbeleving en betrokkenheid heeft het programma duidelijk neveneffecten gehad voor de scholen, zoals een verfraaiing en profilering van de school, een toename van de ouderparticipatie en meer aandacht voor natuur, voedsel en bewegen.

De natuurbeleving varieert sterk, maar iedere school gebruikt het groene schoolplein wel. De moestuin blijkt een grote waarde te hebben in natuurbeleving. Impliciet is er de natuurbeleving in het spel van de kinderen. Geïnterviewden geven zelf aan dat het gebruik nog sterker kan en dat ze lerende zijn met wat er mogelijk is. 

Betrokkenheid was er bij alle scholen, maar ook dat varieert sterk bij directie, ouders, leerlingen en docenten. In alle gevallen waren de leerlingen betrokken bij het ontwerp. Communicatie blijkt een cruciaal woord. Intern (bestuur, directie, docenten), naar de buurt en de ouders en naar de leerlingen is communicatie uitermate belangrijk voor het draagvlak en de betrokkenheid. De beste groene schoolpleinen zijn die waar de communicatie goed liep en loopt.
 
Verdubbeling
Fonds 1818 investeerde zo'n 4 miljoen euro in de Groene Schoolpleinen. Door inzamelingsacties van de scholen zelf is dat bedrag verdubbeld tot 8 miljoen euro. De donatie van het fonds van maximaal € 25.000,- zorgde blijkbaar voor een voldoende stimulans om het schoolplein te vernieuwen. Gelijktijdig moesten de scholen ook zelf aan de slag om het resterende geld bij elkaar te krijgen wat zorgde voor betrokkenheid en draagvlak.
 
Onderhoud
Onderhoud van een groen schoolplein is een punt van aandacht. Een groen schoolplein leeft. Onderhoud vergt een planmatige aanpak. Driekwart van de scholen regelt dit, al dan niet met een contract met een hovenier en/of met de leerlingen en ouders. Toch zijn scholen wel verrast door de structurele beheerkosten, maar zij geven aan dat ook een regulier schoolplein onderhoud behoeft.
 
Workshops
Medio 2014 is Fonds 1818 gestart met het aanbieden van een workshopprogramma voor scholen met een groen plein. Hierin leren leerkrachten en ouders hoe het plein te onderhouden en wat mogelijkheden zijn om het plein te gebruiken in de lessen. 
 
Programma Groene Schoolpleinen gaat verder
Fonds 1818 gaat voorlopig door met het programma Groene Schoolpleinen. Scholen in de regio die nog geen groen plein kunnen via de website www.groeneschoolpleinen.nl een aanvraag indienen. Scholen die nu een donatie toegewezen krijgen zijn verplicht deel te nemen aan het workshopprogramma.
 
Rapport
Het gehele rapport van SME Advies is hier te downloaden.
 
 

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.