Primair onderwijs

Fonds 1818 ondersteunt activiteiten die aanvullend zijn op reguliere educatieprogramma’s. Het benutten van kansen en het ontwikkelen van talenten staat daarbij centraal. Vakoverstijgende projecten hebben een toegevoegde waarde voor de algemene ontwikkeling van kinderen, omdat kennis wordt gebundeld. Het fonds ziet bij de projecten graag een actieve rol van de jongeren om wie het gaat. Door het soms nog experimentele karakter en de daarmee samenhangende hogere kosten, kan over het algemeen een beroep gedaan worden op externe financiering via Fonds 1818. Cofinanciering is daarbij wel een kritische voorwaarde.

Binnen de projecten wordt vaak samengewerkt met externe organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van democratie en rechtstaat, buurtwerk, welzijnswerk, kunst & cultuur en techniekeducatie.

Aandachtsgebieden van Fonds 1818 zijn:

Gezond en groen spelen: Inrichting van schoolpleinen, waarbij de pleinen ook buiten schooltijd beschikbaar zijn en/of in samenwerking met de buurt beheerd worden. Schoolpleinen ‘vergroenen’ heeft onze specifieke interesse.

Debat en democratie: oefenen met de principes van de rechtstaat door middel van debattoernooien, burgerschapsvorming en projecten gericht op tolerantie

Ouderbetrokkenheid: bijvoorbeeld het realiseren van ouderkamers en projecten die er toe bijdragen dat ouders actief bij de school betrokken worden.

Cultuureducatie

Milieueducatie: projecten waarin leerlingen ervaren wat duurzaamheid is en nadenken over hun positieve bijdrage aan een beter milieu.

Speciaal onderwijs: projecten die streven naar de verheffing van jongeren die zich in een sociaal economische achterstandsituatie bevinden en bijdragen aan de participatie van geestelijk en fysiek beperkte jeugd in de samenleving.

 

 

U bent hier