Kunst en Cultuur

Het aandachtsgebied Kunst en Cultuur is gericht op de sociale functie van kunst en cultuur. Cultuur kan bijdragen aan ontmoeting, emancipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie. Dergelijke maatschappelijke doelstellingen wil het fonds helpen mogelijk maken. Fonds 1818 ondersteunt bij voorkeur projecten op het terrein van amateurkunst. Deze projecten dragen bij  aan de ontplooiing en ontwikkeling van betrokkenen.

Dans | Erfgoed | Literatuur en Film | Muziek | Theater | HaFaBra

Fonds 1818 heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van projecten binnen bepaalde thema's. Uit deze onderzoeken zijn factoren naar voren gekomen die positieve invloed hebben op het slagen van dit soort projecten.
Kunstroutes

 

 

 

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.