Koninklijke onderscheiding voor Fonds 1818-voorzitter

Jan Schinkelshoek, voorzitter van het bestuur van Fonds 1818 en Het Nutshuis, ontving woensdag 7 november een koninklijke onderscheiding. Schinkelshoek is door Zijne Majesteit de Koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege het vele maatschappelijke werk wat hij doet.

Premier Mark Rutte sprak Schinkelshoek toe: ‘’Ik zag je denken toen ik binnen kwam: ‘Wat doet die hier?’ Niet schrikken, maar ik kom voor jou. Jan, ik heb het eens teruggerekend. In 1973 kwam je op het Binnenhof als jong verslaggever van het Reformatorisch Dagblad en je bent nooit meer weggegaan. Dat is 45 jaar geleden. 45 jaar politieke en maatschappelijke betrokkenheid.

We kennen je in Den Haag als politiek dier, als politieke omnivoor eigenlijk. Soms was je vermomd als journalist, dan weer als voorlichter en ook nog een paar jaar als Kamerlid. Maar met één constante: je ‘onberedeneerbare passie voor de publieke zaak’ zoals je dat zelf wel eens hebt genoemd. En natuurlijk je hoed, je bijna Donneriaanse herenrijwiel en je vlinderdas. Zo kunnen we je uittekenen. Op de fiets, met wapperende jaspanden op weg naar een volgende bijeenkomst.

Jan, Herman Tjeenk Willink zei ooit heel mooi dat burgerschap een verantwoordelijk publiek ambt is. Jij laat nu al 45 jaar zien hoe dat ambt bekleed dient te worden. Je begrijpt, we hopen allemaal dat je nog lang doorgaat. Daarom zeg ik vandaag: laat Jan Schinkelshoek zijn karwei afmaken! Dat vind ik, dat vindt iedereen in deze zaal, maar dat vindt ook nog iemand anders.

Beste Jan, met alle soorten van genoegen mag ik je vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd je te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Beschouw het maar als een oeuvreprijs en aanmoedigingsprijs ineen. Graag wil ik je naar voren vragen, onder een ongetwijfeld donderend applaus, zodat ik je de bijbehorende versierselen kan opspelden.’’

Lees de complete speech van premier Mark Rutte op de website van de Rijksoverheid.

U bent hier