Het Babyhuis in Leiden voorkomt uithuisplaatsing

Het Babyhuis in Leiden voorkomt uithuisplaatsing

In een voormalige, 18e-eeuwse pastorie in het centrum van Leiden is op 10 september 2020 het Babyhuis geopend: een opvanghuis voor moeders die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun baby. Na Dordrecht en Schiedam is Leiden de derde locatie waar een Babyhuis is gevestigd. Uniek aan de gerestaureerde pastorie is dat hierin ook een ontmoetingsruimte is ingericht voor buurt- en jeugdbijeenkomsten, wat de moeders kan helpen bij het vinden van aansluiting met de buitenwereld. Fonds 1818 gaf een donatie aan zowel de restauratie van de pastorie als het opstarten van het Babyhuis in dit pand. 

Voorkomen van uithuisplaatsing

“Het Babyhuis moet geen Babyhuis heten maar Engelenhuis. Want in dit huis is er respect voor mijn problemen, wordt er geluisterd zonder oordeel en word ik weer in mijn kracht gezet om het straks samen met mijn meisje te kunnen doen.” Het zijn de woorden van een moeder die een tijdelijk onderkomen vond in één van de bestaande Babyhuizen.

 

Onnodige uithuisplaatsing van baby’s: Barbara Muller wil het te allen tijde voorkomen. Ze wilde niet langer huilend boven een stapel kinderbeschermingsdossiers hangen. Daarom besloot de voormalig manager van de Raad voor de Kinderbescherming het heft in eigen handen te nemen en het Babyhuis te starten. In 2013 werd het eerste Babyhuis geopend in Dordrecht. Schiedam volgde, en nu dus ook Leiden. 

Eigen tempo

De nieuwe Leidse locatie biedt ruimte aan negen moeders en hun baby’s en de stichting verwacht gemiddeld twintig moeders per jaar op te kunnen vangen. Zij volgen een hulpverleningstraject van zes maanden. In deze periode wonen zij in de gezellige en huiselijke opvang van het Babyhuis. Voor de professionals is het belangrijk dat er altijd een perspectief is: men moet ervan overtuigd zijn dat de moeder uiteindelijk zelf voor haar kind kan zorgen, en dat het Babyhuis haar daarbij een steuntje in de rug geeft.

 

Het Babyhuis gaat zeer zorgvuldig om met de samenstelling van de groep. Zo worden moeders die moeite hebben met emotieregulatie wel toegelaten, maar kan het Babyhuis geen plek bieden aan zeer actief agressieve moeders, onder wie vrouwen die kampen met een zware verslaving. “Je verblijft toch samen met een groep moeders en baby’s, die moeten altijd veilig blijven”, zegt Anette Verwoerd, operationeel directeur van Stichting het Babyhuis. “Maar is een moeder bijvoorbeeld afgekickt van haar verslaving en goed in herstel, dan is ze wel welkom.”

 

Vrouwen met een postpartumdepressie zijn vaak weer een ander verhaal. Anette Verwoerd: “Zij hebben soms als enig alternatief de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis en worden dan van hun pasgeboren baby gescheiden. Dat is slecht voor het hechtingsproces van het kind. We hebben al iemand gehad die zo blij was dat ze hier mocht komen. Ze mocht zelf het tempo bepalen waarin ze voor haar kind ging zorgen en moeder en baby bleven toch samen.

Start van de verbouwing in Leiden, met wethouder Damen, september 2019. 

Nieuwe herinneringen maken

Sinds de oprichting van het Babyhuis zijn er al veel stappen gezet. Het professionele team, bestaande uit onder anderen gedragswetenschappers en sociotherapeuten, heeft een eigen methodiek ontwikkeld. Anette Verwoerd: “We bieden therapie op hechting, geven traumabehandeling en er is veel aandacht voor dagstructuur. Moeders krijgen van ons dus veel meer dan alleen een dak boven hun hoofd. Tegelijkertijd hebben we onze eigen cultuur, die echt anders is dan de reguliere zorg. Onze medewerkers en vrijwilligers geven warmte en gezelligheid. Drinken samen een kop thee op de bank, slaan soms even een arm om de moeder heen, proberen samen successen te vieren en nieuwe herinneringen te maken.

 

We doen alles op een gelijkwaardige manier. Sommige moeders hebben bijvoorbeeld nooit hun verjaardag gevierd. Dat doen we dan wel in het Babyhuis. Die cultuur willen we terug laten komen in alle nieuwe Babyhuizen. Wij stimuleren logisch nadenken, doen wat nodig is en verschuilen ons niet achter regels.”

Verbinding naar de buitenwereld

Voor Fonds 1818 is het extra waardevol dat in het pand van Babyhuis Leiden ook een ontmoetingsruimte is gevestigd waarin buurt- en jeugdbijeenkomsten plaatsvinden. Te denken valt aan activiteiten voor kinderen en gezinnen, zoals ‘Koffie, Kids en meer’ en speciale programma’s rond de Week van Barmhartigheid, een kerstdiner voor mensen uit de wijk en andere buurtinitiatieven. De bijeenkomsten brengen de buitenwereld in het pand, wat de moeders in het Babyhuis kan helpen om aansluiting te vinden met buurt- en leeftijdsgenoten. 


Met dank aan Vakmagazine Nataal voor de citaten van Anette Verwoerd. Ga voor meer informatie naar de site van Het Babyhuis.

U bent hier