Groene Schoolpleinen


Fonds 1818 stimuleert basisscholen in de regio om hun plein groener te maken. Zeker in een tijd waarin schoolpleinen hoofdzakelijk van tegels zijn gemaakt, ziet Fonds 1818 het vergroenen van de pleinen als een belangrijke ontwikkeling. Scholen kunnen een donatie van maximaal € 25.000,- ontvangen voor de aanpassingen op hun plein.


De omgeving waarin kinderen spelen heeft veel invloed op hun gedrag. Speeltoestellen van bijvoorbeeld boomstammen, de mogelijkheid om plantjes en diertjes te ontdekken en struinen door het groen zorgen ervoor dat kinderen anders met elkaar spelen en meer in contact komen met de natuur. Uit ervaringen is gebleken dat de kinderen minder ruzie maken en een meer creatief spelgedrag ontwikkelen. Ook krijgen zij meer begrip voor het belang van natuur en milieu.

Alle informatie over het project is te vinden op www.groeneschoolpleinen.nl.

Een aanvraag indienen voor het programma Groene Schoolpleinen kan alleen via het aanvraagformulier op www.groeneschoolpleinen.nl

U bent hier

Deel met: