Groene Cirkel Bijenlandschap

In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen aan het inrichten van een bijenlandschap in het Land van Wijk en Wouden en de regio rond Leiden. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting moeten zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. Voldoende Bed & Breakfast dus, waar ook Bijen in de Buurt aan werkt. Samen voeren zij de campagne Bijenlandschap uit met de slogan Bee Friendly.

De Groene Cirkel Bijenlandschap is opgericht in april 2015. Er is tijdens de startbijeenkomst een filmpje gemaakt. Dat kunt u via deze link bekijken. Een groot aantal stakeholders neemt aan de Cirkel deel, zoals bestuurders, wetenschappers, terreinbeheerders, natuurorganisaties, ondernemers, boerenorganisaties en bermbeheerders. Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp, is voorzitter. Met z’n allen stimuleren zij als ambassadeur het netwerk om nog meer terreinen, bermen, erven en tuinen bijvriendelijk in te richten en het bijenlandschap in de regio gestalte te geven. Stichting Land van Wijk en Wouden is trekker van de Groene Cirkel Bijenlandschap.
Veel van deze partijen werkten in het voortraject al samen. Allerlei activiteiten waren al gestart, zoals in het Bentwoud, in Cronesteyn en ’t Vogelhoff, het Bijenlandschap Alphen aan den Rijn en het project Bloemrijke Bermen van de gemeenten in de regio en Stichting Land van Wijk en Wouden. Ook is er onderzoek gedaan door Alterra en Stichting EIS. Zij hebben de Handleiding voor een Bij-zonder kleurrijk landschap in het Land van Wijk en Wouden ontwikkeld. U kunt deze hier downloaden. En er  starten steeds weer nieuwe initiatieven, zoals Bijen in de Buurt en het Bijenbosje in Hazerswoude.


Behoud bij én aantrekkelijk landschap
De Groene Cirkel Bijenlandschap wil met een bottom-up aanpak via het sociale netwerk een bijenbeschermingsnetwerk opbouwen. Doel: de bijensterfte onder de 10% brengen én een aantrekkelijk landschap voor bewoners, ondernemers en bezoekers creëren. Hiermee beoogt de Groene Cirkel Bijenlandschap een pilot en voorbeeldproject te worden in Europa.

De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. 
 

U bent hier