Geld over?

Voorafgaande aan het project keert Fonds 1818 80 % van het toegezegde donatiebedrag uit.

Na afloop van het project dient u binnen 2 maanden een afrekening en inhoudelijke evaluatie in te dienen. Op basis van de financiele afrekening ontvangt u de overige 20 % of een deel daarvan.

Wanneer u meer inkomsten uit uw project heeft dan dat u had begroot, zal Fonds 1818 een deel van het overschot terugvragen. Het bedrag dat het fonds terugvraagt, is procentueel gelijk aan het deel van de financiering dat is verkregen via fondsenwerving plus de eigen bijdrage van de organisatie. Onder fondsenwerving wordt verstaan de bijdragen van fondsen en subsidies.

Dit bedrag wordt verrekend met de resterende 20 % van de donatie.

Mocht het terug te vragen bedrag hoger zijn dan de 20 % krijgt u hierover een factuur.

 

 

U bent hier