Fonds Westland gaat op in Fonds 1818

Fonds Westland gaat op in Fonds 1818. De besturen van beide organisaties hebben dit op 11 december 2018 bekrachtigd door een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Het feestelijke moment vond plaats in het Westlands Museum in Honselersdijk. Mark Stolk, voorzitter van het bestuur van Fonds Westland: “We zijn blij dat Fonds Westland op 1 januari 2019 opgaat in Fonds 1818.  Hierdoor is er in de toekomst meer geld beschikbaar voor donaties in het Westland. We hebben daarover hele heldere afspraken met elkaar gemaakt.” Jan Schinkelshoek, voorzitter van het bestuur van Fonds 1818: “We hebben de afgelopen jaren al heel intensief samengewerkt, dus dit is een logische vervolgstap. Begin volgend jaar trekken we het Westland in. We gaan bijeenkomsten organiseren om met de Westlanders te bespreken hoe we samen kunnen werken aan een betere maatschappij.”

Beide fondsen werkten de afgelopen jaren organisatorisch en financieel al nauw samen. Fonds 1818 blijft dezelfde hoogwaardige ondersteuning, begeleiding en besluitvaardigheid bieden die aanvragers uit het Westland gewend zijn. Deze dienstverlening wordt aangevuld met de kennis en het netwerk van Fonds 1818.

Bijeenkomsten
Begin 2019 organiseert Fonds 1818 vier bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties in het Westland. Om te laten zien waarvoor ze bij het fonds terecht kunnen. En om te kijken of er nieuwe projecten zijn die meteen kunnen starten. 

 • Woensdag 23 januari, 19.30 uur: Themabijeenkomst Zorg & Welzijn bij De Westlandse Druif
 • Woensdag 30 januari, 19.30 uur: Themabijeenkomst Educatie en Natuur & Milieu in basisschool De Hofvilla
 • Dinsdag 5 februari, 19.30 uur: Themabijeenkomst Sport bij Quintus Sport
 • Maandag 18 februari, 19.30 uur: Themabijeenkomst Kunst & Cultuur in WestlandTheater De Naald 

 

Afspraken
De besturen van Fonds Westland en Fonds 1818 spraken met elkaar het volgende af:

 • Organisaties in het Westland kunnen een bijdrage aanvragen voor kunst en cultuur, sociaal maat-schappelijk, gezondheid, educatie, natuur en milieu en sport als maatschappelijk doel.
   
 • Er zijn waarborgen voor bijdragen aan specifieke Westlandse projecten. De jaarlijkse donaties aan het Varend Corso en de Zomerbloemententoonstelling gaan, als de aanvragen goed zijn onderbouwd, in ieder geval in de komende drie jaar in ten minste dezelfde omvang door.
   
 • Er komen Westlandse ‘ambassadeurs’ die een brugfunctie zullen vervullen tussen de Westlandse samenleving en Fonds 1818. Fonds 1818 wil zich als partner opstellen voor de organisaties in het Westland zoals dat in het hele werkgebied van Fonds 1818 het geval is.
   
 • Er komen goede omstandigheden voor de toekomst van de Druiventuin. Een zelfstandige stichting “Vastgoed Westlandse Druif” zal beschikken over voldoende middelen om alle bestaande verplich-tingen van ‘De Westlandse Druif’ na te kunnen komen en om de exploitatie van de Druiventuin in de komende jaren te ondersteunen. Het eigendom van de Druiventuin wordt ondergebracht in deze stichting. De lopende afspraken en verplichtingen ten aanzien van de Druiventuin worden dus niet overgedragen aan Fonds 1818.
   
 • Omdat het beleid van Fonds Westland voor sport ruimer was dan dat van Fonds 1818 komt er vooralsnog voor drie jaar een jaarlijks budget van maximaal € 50.000 beschikbaar uit een speciaal SportFonds Westland. Fonds 1818 zal gedurende die tijd haar beleid ten aanzien van sport voor het gehele werkgebied, inclusief het Westland, heroverwegen. Daarna zal het beleid voor sport voor het hele werkgebied van Fonds 1818 identiek zijn.

U bent hier