Fonds Westland gaat op in Fonds 1818


Fonds Westland gaat vanaf 1 januari 2019 op in Fonds 1818. Dat hebben de besturen van beide fondsen onlangs besloten. De fondsen werken organisatorisch en financieel al jaren nauw samen. Door het samengaan blijft er in de toekomst voldoende geld beschikbaar voor donaties in het Westland. Fonds 1818 blijft dezelfde hoogwaardige ondersteuning, begeleiding en besluitvaardigheid bieden die aanvragers uit het Westland gewend zijn. Deze dienstverlening wordt aangevuld met de kennis en het netwerk van Fonds 1818.

‘Het bestuur van Fonds Westland is ervan overtuigd dat de Westlanders het beste af zijn met de afspraken die we nu hebben gemaakt met Fonds 1818’, zegt Mark Stolk, voorzitter van het bestuur van Fonds Westland. `Ik heb er ook alle vertrouwen in dat het Westland de weg naar Fonds 1818 zal weten te vinden, en Fonds 1818 omgekeerd de weg naar het Westland. Met Fonds 1818 is duurzame ondersteuning van al die mooie Westlandse initiatieven voor de toekomst beter gewaarborgd.’ 

‘Dit is een logische vervolgstap’, zegt Jan Schinkelshoek, voorzitter van het bestuur van Fonds 1818. ‘Fonds Westland en Fonds 1818 werken al jarenlang heel intensief samen. Samen komen we nog sterker te staan.’

Afspraken
De besturen van Fonds Westland en Fonds 1818 spraken met elkaar het volgende af:

 • Mensen in het Westland kunnen een bijdrage aanvragen voor kunst en cultuur, sociaal maat-schappelijk, gezondheid, educatie, natuur en milieu en sport als maatschappelijk doel. Omdat het beleid van Fonds Westland voor sport ruimer was dan dat van Fonds 1818 komt er vooralsnog een jaarlijks budget van maximaal €50.000 beschikbaar uit een speciaal SportFonds Westland;
   
 • Er zijn waarborgen voor bijdragen aan specifieke Westlandse projecten. De jaarlijkse donaties aan het Varend Corso en de Zomerbloemententoonstelling gaan, als de aanvragen goed zijn onderbouwd, vooralsnog in ten minste dezelfde omvang door;
   
 • Er komen Westlandse ‘ambassadeurs’ die een brugfunctie zullen vervullen tussen de Westlandse samenleving en Fonds 1818. Fonds 1818 wil zich als partner opstellen voor de organisaties in het Westland zoals dat in het hele werkgebied van Fonds 1818 het geval is;
   
 • Een communicatiecampagne, die in de lente van 2019 ook voorziet in bijeenkomsten voor kennismaking, zal Westlanders bekendmaken met de mogelijkheden van Fonds 1818 en aanvragen bij Fonds 1818 voor een bijdrage stimuleren;
   
 • De adviseur die al jaren vanuit Fonds 1818 is betrokken bij aanvragen voor donaties vanuit het Westland, blijft betrokken bij de behandeling van aanvragen die uit het Westland gaan komen.
   
 • Er komen goede omstandigheden voor de toekomst van de Druiventuin. Een zelfstandige stichting Westlands Erfgoed zal beschikken over voldoende middelen om alle bestaande verplichtingen van ‘De Westlandse Druif’ na te kunnen komen en om de exploitatie van de Druiventuin in de komende jaren te ondersteunen. Het eigendom van de Druiventuin wordt ondergebracht in deze stichting. De lopende afspraken en verplichtingen ten aanzien van de Druiventuin worden dus niet overgedragen aan Fonds 1818.

 

U bent hier

Deel met: