Fonds 1818 steunt activiteiten rondom de inhuldiging van de nieuwe koning

Op 30 april zal het land bol staan van de activiteiten rondom de inhuldiging van Prins Willem Alexander als koning van Nederland. Ook hier in de regio komen grote en kleine initiatieven van de grond. Fonds 1818 wil graag helpen bij het verwezenlijken van al die plannen.

Wilt u in uw wijk of buurt een activiteit organiseren? Wilt u op uw school extra aandacht geven aan de monarchie en de troonswisseling? Zijn er in het zorgcentrum plannen voor speciale activiteiten rondom de inhuldiging? Het bedenken en organiseren moet u zelf doen maar Fonds 1818 kan wel helpen bij de financiering.

Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft de feestelijkheden een motto meegegeven: "Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning". Fonds 1818 sluit zich graag bij dat motto aan.

Stichtingen, verenigingen en burgerinitiatieven die aansluiten bij het motto en passen bij de doelstellingen van Fonds 1818, kunnen van het fonds een bijdrage krijgen voor het waarmaken van hun dromen op 30 april.

LET OP: de plannen moeten aansluiten bij de doelstellingen van Fonds 1818. Dat wil zeggen dat 'een feestje om het feestje' geen kans op een bijdrage maakt. Activiteiten met een maatschappelijk doel, komen wel in aanmerking. Kijk voor inspiratie eens bij de projecten die al door Fonds 1818 zijn gefinancierd of lees de omschrijving van de aandachtsgebieden.

Procedure:

  • Dien voor 1 april een uitgewerkt plan in. Zet daarbij duidelijk dat het gaat om een project rondom de inhuldiging.
  • Stuur met de aanvraag een begroting en een dekkingsplan in. Het meesturen van statuten en jaarverslagen is in dit geval niet noodzakelijk.
  • Geef duidelijk aan welk bedrag u van Fonds 1818 wilt ontvangen.
  • Bij aanvragen voor een bedrag minder dan € 1.000,- geldt een korte behandelprocedure. U hoort na één week of uw aanvraag wordt toegekend, mits alle documenten aanwezig zijn.
  • Bij aanvragen voor en donatie groter dan € 1.000,- geldt de normale behandeltermijn van 6 weken. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 16 maart bij Fonds 1818 binnen zijn.

Wilt u een aanvraag indienen? Maak dan gebruik van ons digitale aanvraagformulier of stuur een uitgewerkt plan, een begroting en een dekkingsplan naar aanvraag@fonds1818.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om een aanvraag in het kader van de inhuldiging.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 070 375 49 57 of stuur een e-mail naar info@fonds1818.nl

U bent hier