‘Een mentor kan het verschil maken’

‘Een mentor kan het verschil maken’

“Eerstegeneratiestudenten wier ouders niet hebben gestudeerd, kunnen wel een rolmodel gebruiken”, weet Karlijn Offermans uit eigen ervaring. “Mijn ouders wisten de weg binnen het schoolsysteem ook niet. Ik heb mezelf een rechtenstudie aangepraat, maar voelde me er tijdens mijn eerste jaar heel verloren.” Inmiddels werkt Karlijn als marketing- en communicatiemanager bij Giving Back, dat scholieren en studenten koppelt aan mentoren. “Ik ben op de juiste plek terechtgekomen. Maar een vertrouwenspersoon met een netwerk om studievraagstukken mee te bespreken, had de weg hiernaartoe een stuk makkelijker gemaakt.”

Jongeren met talent en ambitie

Ruim 400 vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om 100 scholieren en 160 studenten te begeleiden in hun studieloopbaan. In Den Haag gaat het dit jaar om 29 scholieren verdeeld over 5 scholen, uit 4 havo en 5 vwo. “Negentig procent van hen is multicultureel”, rekent Karlijn voor. “We leven in een veranderende samenleving. We weten dat niet iedereen van huis uit dezelfde mogelijkheden meekrijgt. Soms simpelweg omdat het ontbreekt aan kennis, geld of tijd. Voor jongeren met talent en ambitie is dat een gemiste kans. We willen aankomende eerstegeneratiestudenten wegwijs maken en deuren voor ze openen, en zo alle talent in Nederland een kans geven.”

Groter wereldbeeld

Giving Back biedt de scholieren workshops en trainingen, gericht op persoonlijk leiderschap. Maar het zijn de mentoren die de sleutel tot succes in handen hebben. “Het zijn rolmodellen die zelf gestudeerd hebben. Ze hebben werkervaring en een groot netwerk. En nu willen ze met hun kennis en kunde een ander op weg helpen.” Scholieren en mentoren worden aan elkaar gekoppeld op basis van persoonlijkheid en studiekeuze. De scholier kan bij de mentor terecht met vragen. De mentor stelt zijn netwerk beschikbaar en gaat mee naar open dagen van universiteiten en hogescholen. “We stimuleren dat de mentor ook bij de scholier thuis komt, zodat er uitwisseling ontstaat. Het werkt twee kanten op: zowel de mentor als de scholier vergroot zijn wereldbeeld. Het is een reis die je een jaar lang met z’n tweeën gaat maken.”

Netwerk opbouwen

Vaak blijft er contact tussen mentor en scholier. Zo ook tussen Karlijn en de scholier voor wie zij ooit als vraagbaak diende. “We zien elkaar nog steeds, eten geregeld bij elkaar. Ze is via een omweg op de universiteit terechtgekomen. Ik ben heel trots op haar.” Idealiter stromen de scholieren na het maken van een studiekeuze door naar een studentenprogramma van Giving Back. “Met hulp van hun mentor kunnen ze zo’n groot netwerk opbouwen, dat ze na afronding van hun bachelor en master de plek bereiken waar ze het best tot hun recht komen.”

In de top terechtkomen

“We gaan voor kwaliteit”, benadrukt Karlijn. “De mentor dient als vertrouwenspersoon voor deze jongeren. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Wij willen die kwaliteit borgen. Daarom kunnen we niet duizenden jongeren begeleiden naar een studie. Het is een intensief traject met een beperkt aantal deelnemers, kleinschalig met een grote impact. Als je ziet waar deze jongens en meisjes uiteindelijk allemaal terechtkomen: van supermarktmanager tot arts. Carrières ontstaan. Het gaat erom gelijke kansen te creëren, zodat er geen belemmering meer is om in de top terecht te komen. Zo hebben we goede kans dat de top van het bedrijfsleven en de publieke sector dan toch steeds diverser wordt.”

 

Dit artikel komt uit het Fonds 1818 Magazine.

U bent hier