Donatie aanvraag met minimaal drie personen

U kunt een aanvraag voor een bijdrage aan een bewonersinitiatief indienen door onderstaand formulier in te vullen. Omschrijf uw plan in eigen woorden en geef via de begroting aan welke bijdrage jullie nodig hebben van Fonds 1818.

 

Persoonlijke gegevens
Graag naam en adres vermelden (minimaal 2)
Gebruik de sjabloon ‘blanco begroting’ hiervoor
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.

Let op:

We kunnen een plan niet in behandeling nemen zonder begroting.

Bij toekenning vragen we ter controle een kopie ID bewijs, die we direct daarna vernietigen. U kunt in plaats hiervan ook een afspraak met ons maken voor controle van uw ID-bewijs.

Het project mag nog niet gestart zijn. Reken op een behandeltijd van zes weken.

Loopt u vast bij één van bovenstaande vragen? Kom dan naar de spreekuren, donderdags tussen 12.30 - 14.30 uur in Het Nutshuis aan de Riviervismarkt 5 in Den Haag. Of neem direct contact met ons op via aanvraag@fonds1818.nl.

Als uw plan goedgekeurd is en een donatiebedrag toegekend wordt door Fonds 1818, ontvangt u eerst 80% van het bedrag voordat het project begint en 20% nadat we de volledig ingevulde afronding hebben ontvangen.

U bent hier