Documenten

Om uw aanvraag compleet te maken dient u verschillende documenten mee te sturen.

 • Bevestiging monumentenstatus met redengevende omschrijving (verklaring van gemeente of rijk of desbetreffend uittreksel)
 • Korte omschrijving en foto(‘s) monument
 • Eventueel aanvullend advies gemeente/rijk op uw aanvraag
 • Rapport van de Monumentenwacht (indien van toepassing)
 • Tekeningen van de restauratie-/herbestemmingsplannen
 • Gespecificeerde begroting (incl. BTW)
 • Verklaring van gemeente of rijk over instandhoudings- of subsidiabele kosten
 • Monumentenvergunning (onderdeel van de omgevingsvergunning)
 • Beschikking bestemmingsplanwijziging (in verband met eventuele wijziging in gebruik)
 • Overzicht (gevraagde) bijdragen van derden, eventueel kopieën toewijzingen
 • Statuten van de organisatie (indien van toepassing, met eventuele toelichting)
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel (indien van toepassing)
 • Overig
  Indien er gegevens nog niet aan bod zijn gekomen die u van belang acht, kunt u deze als bijlage meezenden.

U bent hier

Deel met: