Criteria voor bewonersinitiatieven

Fonds 1818 wil mensen ondersteunen die weinig tot geen ervaring hebben met het indienen van aanvragen voor bewonersinitiatieven. Natuurlijk gelden daarbij onze spelregels: betrokkenheid bij de regio, geen winstoogmerk en geen individuele steun. Zie hieronder de volledige criteria.

Organisaties die al ervaring hebben kunnen via de reguliere weg hun aanvragen blijven indienen.

De maximale donatie voor bewonersinitiatieven is € 3.000. Als jullie plan goedgekeurd is en een donatiebedrag toegekend wordt door Fonds 1818, ontvangt u eerst 80% van het bedrag voordat het project begint en 20% nadat we de volledig ingevulde afronding hebben ontvangen.

Criteria voor bewonersinitiatieven

  • Zorg dat drie initiatiefnemers het plan indienen en het project dragen. Bijvoorbeeld met buren, vrienden of wijkgenoten.
  • Stel een begroting op en stuur die mee bij het indienen van het plan.
  • Het project vindt plaats in de regio van Fonds 1818 en de aanvragers wonen hier ook.
  • Het project heeft een maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving. Meerdere bewoners uit de buurt hebben er iets aan.
  • Het project mag nog niet gestart zijn. Reken op een behandeltijd van zes weken.
  • We gaan uit van vrijwillige inzet van bewoners. De bijdrage van Fonds 1818 is niet bedoeld voor het uitbetalen van kosten aan (mede)aanvragers.
  • In de begroting mogen geen waardevolle goederen, zoals multimedia-apparatuur, opgenomen worden.
  • De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is € 3.000.

U bent hier