Campagne Bijenlandschap van start

Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en de vijf gemeenten in het Land van Wijk en Wouden ontvingen op 24 maart een ‘adoptiebij’ van Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp en voorzitter van de Groene Cirkel Bijenlandschap. Het uitreiken van adoptiebijen in Naturalis in Leiden was de start van de campagne Bijenlandschap. Het gaat niet goed met de bij. De campagne brengt onder de titel Bee friendly nut en noodzaak van bestuivers voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening in beeld. De goede boodschap is dat helpen niet moeilijk is: zorgen voor B&B, genoeg bloemen en nestgelegenheid dus.

Dat het onderwerp leeft is wel duidelijk, met 160 deelnemers aan de bijenkomst bij Naturalis, en ruim twintig partijen die de visie Bijenlandschap ondertekenden. Provincie Zuid-Holland, gemeenten, Rijkswaterstaat, Archeon, imkerverenigingen, Naturalis, Alterra, EIS Kenniscentrum Insecten, Fonds 1818, Hoogheemraadschap van Rijnland, Zuid-Hollands Landschap, De Vlinderstichting, en het IVN tekenden voor het terugdringen van de wintersterfte bij de honingbij (onder de 10%) en van de achteruitgang van de hommel en de wilde bij. Dit gebeurt door meer voedsel en nestgelegenheid te bieden, het landschap aantrekkelijker en kleurrijker te maken en door behoedzaam om te gaan met chemische middelen. "Meer dan 70% van ons groente en fruit is afhankelijk van bestuiving. En daar gaan dus miljarden in om", gaf professor Koos Biesmeijer van Naturalis in een korte presentatie aan.

Het netwerk groeit
Het netwerk rondom de Groene Cirkel Bijenlandschap groeit. "En dat is hard nodig", zo vindt ook Han Weber. "Het belang van de bij voor de biodiversiteit is enorm. Ik ben erg verheugd te zien dat binnen één jaar zoveel organisaties zich aansluiten bij de Groene Cirkels Bijenlandschap en een bijdrage leveren. De provincie investeert hier ook echt in. Laten we samen van Zuid-Holland de meest bijvriendelijke provincie maken!"

Informatie en agenda
Alle mogelijke bijeninformatie staat te lezen op www.bijenlandschap.nl. Informatie voor burgers, groenbeheerders en bedrijven, over bijvriendelijke inrichting en beheer, over planten, bollen, alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen, economisch belang van bestuivers en nog veel meer. Ook vindt u er een agenda met bijen-activiteiten in de regio.

Paraplucampagne
De Groene Cirkel Bijenlandschap vraagt iedereen die bijenactiviteiten doet en daarover communiceert, aan de buitenwereld te laten zien dat we met zijn allen aan hetzelfde doel werken, namelijk aan landschap voor en kennis over bijen. Dat we werken aan hetzelfde doel kunnen we laten zien door allemaal in de communicatie ook het logo van de Groene Cirkels Bijenlandschap te gebruiken, en het colofonnetje met uitleg. Beide, en heel veel ondersteunende informatie, zijn te vinden op www.bijenlandschap.nl

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.