Bewonersinitiatieven voor coronahulp via kleinecoronahulp.nl

Bewoners die de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen in de coronacrisis, kunnen daarvoor een bijdrage krijgen via kleinecoronahulp.nl. Verschillende fondsen, waaronder Fonds 1818 hebben samen een pot gemaakt waaruit heel snel donaties voor kleine coronaprojecten gegeven kunnen worden. Door de bewonersinitiatieven via kleine coronahulp te laten lopen, kunnen we de aanvragen snel beoordelen en kan je snel aan de slag!
Per project is maximaal 2.500 euro beschikbaar.

Waarvoor kan je een aanvraag indienen:

Eenzaamheid: Initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid. Het gaat dan om buurtinitiatieven die net iets groter zijn dan dat de vrijwilligers zelf kunnen betalen.
Dak- en thuislozen: Kleine initiatieven gericht op alternatieve opvang van dak- en thuislozen. We steunen deze projecten wanneer ze geen onderdeel zijn van een groter plan.
Voedselvoorziening: Kleine initiatieven die helpen bij voedselvoorziening in noodgevallen. Bijvoorbeeld voor mensen die in de problemen komen door het sluiten van de voedselbanken.

Kijk voor alle criteria en het aanvraagformulier op kleinecoronahulp.nl

U bent hier