Aanmelden

De idylles moeten ‘bottom-up‘ ontstaan. Mensen moeten potentiële locaties voor een idylle aanmelden op de site van De Vlinderstichting. Vervolgens wordt bij een selectie van de locaties met de aanmelders gekeken naar de haalbaarheid en wordt contact gelegd met de gemeente. Gezamenlijk (drie partijen) worden vervolgens de plannen gemaakt en wordt de idylle aangelegd.

Aanmelden voor een Idylle kan alleen via de website van de Vlinderstichting.

>> Vlinderstichting

U bent hier