‘De geboorte van 365 kinderen én Den Haag’

Theater in Abdijkerk van Loosduinen

Gravin Margaretha van Henneberg kreeg bezoek van een bedelares die om eten vroeg voor haar tweeling. De gravin beschuldigde haar van onkuisheid, omdat een vrouw niet van twee kinderen tegelijkertijd bezwangerd zou kunnen worden door één man. De bedelares bad daarop tot God dat de gravin net zo veel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn. Haar gebed werd verhoord: op Goede Vrijdag van het jaar 1276 beviel Margaretha van 365 kinderen. Moeder en kinderen stierven dezelfde dag en werden begraven in de Abdijkerk van Loosduinen, waar de doopbekkens nog altijd op een gedenkbord aan de muur hangen.

Het is de legende van Margaretha en haar 365 kinderen die de Abdijkerk tot bedevaartsoord maakte voor kinderloze vrouwen. “Ze kwamen uit heel Europa om hier te bidden voor vruchtbaarheid”, weet Piet Bogaards. Hij schreef het script en de liedjes voor het toneelstuk ‘Het Wonder van Margaretha en de Geboorte van Den Haag’, dat dit voorjaar vier keer wordt opgevoerd in de kerk. “Het is theater: fictie en feiten lopen door elkaar, er zitten veel woordspelingen in en verwijzingen naar het heden”, vertelt regisseur Ron van Lente. “Alle zintuigen worden aangesproken: de bevalling wordt gesuggereerd met rode lakens en rood licht, stadsbeiaardier Gijsbert Kok speelt middeleeuwse muziek op het achttiende-eeuwse orgel en brandende kaarsen in de kroonluchters zorgen voor een historische geur.”

Een bedevaartsoord is de kerk niet meer. “Tegenwoordig hebben we IVF”, grapt Hanneke Besseling. Zij initieerde het theater- en erfgoedproject waarin de voorstelling centraal staat. “Alle Loosduiners kennen de legende. Maar pas toen ik me verdiepte in de geschiedenis van Loosduinen, ontdekte ik dat Margaretha familie was van de stichters van het Binnenhof. Daar moet je toch iets mee!” In het verlengde van het theaterstuk vinden er lezingen, rondleidingen, een arrangement en een schoolproject plaats. “We willen aan de hand van het volksverhaal laten zien hoe Den Haag is ontstaan: dat dit voor een groot deel te maken heeft met Floris IV, Willem II en Floris V, respectievelijk de vader, broer en neef van gravin Margaretha.”
 

Op de foto: Regisseur Ron van Lente en actrice Vera de Vries (als Margaretha) repeteren in de Abdijkerk van Loosduinen.

 

Deel met:

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.