Natuur

In april 2019 wordt het grootste publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouw"Kom in de Kas" weer gehouden. Met dit evenement willen organisatoren de hedendaagse tuinbouw promoten door op moderne en innovatieve bedrijven te laten zien hoe er in Nederland op een verantwoorde manier wordt geteeld. En dat de Nederlandse tuinbouw de schoonste is. Het is een evenement voor jong en oud. Aanvragers willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij dit evenement en ook zeker de jeugd laten zien hoe men alles teelt en verwerkt.
Ruim 10 jaar geleden heeft NMP een fietskaart ontwikkeld met alle fietspaden en een fraaie fietsroute rondom Pijnacker-Nootdorp. Deze fietskaart (formaat A3) bestaat uit een kaart van Pijnacker-Nootdorp aan de ene zijde, en tekst en foto's aan de andere zijde. In het verleden is deze kaart aan alle leden ter beschikking gesteld. Alle nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk ook een exemplaar. Op dit moment is de voorraad op en moet men overgaan tot het maken van nieuwe kaarten.
Het idee is om ´The Garden of Destiny´ te verhuizen naar een nieuwe plek, omdat de geliefde PROEFtuin in de Spoorzone plat gelegd wordt. Men wil het initiatief nu gebruiken om de Tanthof tuin meer opties te geven en voor te bereiden op de onvermijdelijke klimaatveranderingen.
Het idee is om de omgeving van Nieuwe Parklaan 58 op te fleuren met bijenbloemen en (vrucht)bomen, door te zaaien en planten in de openbare ruimte van het Hoge Duin. Dit voor de bijen en bloemen, en voor de mensen, met name de minder validen. Aanvrager is bijenhouder, en zaait en plant voor bijen. Wilde bijen, hommels, vlinders en honingbijen nemen wereldwijd in aantallen en soorten af. Ze hebben te weinig waardplanten, te weinig voedsel, te weinig nestgelegenheid. Ook mensen hebben behoefte aan bloemen en groen.
Deze VJB aanvraag behelst het laten boren van een waterbron/slaan van een zogenoemd puntstuk, en het hierop plaatsen van een (hand)waterpomp in de gezamenlijke binnentuin gelegen tussen een tweetal appartementencomplexen aan resp. Het kleine Loo en de Haverkamp, (stadsdeel Haagse hout)
Kinderboerderij Tanthof in Delft wil 2 degelijke en informatieve inzamelmeubels aanschaffen die de bezoekers meer informatie geven over afvalscheiding en hergebruik mogelijk maken. Het gaat om: elektrische apparaten, gebruikt vet en kleding.
Aanvragers willen een wormenhotel realiseren voor de bewoners van Litouwen en Letland, waaronder veel kinderen. Het totaal aantal actieve bewoners bedraagt ongeveer 30 volwassenen, 14 basisschoolkinderen en zo'n 10 tieners. Ook enkele betrokken bewoners van omliggende straten (Siberie en Pootstraat) steunen het wormenhotel en willen ook bijdragen.
Met de aanleg van dit Bijenlint worden verschillende groene initatieven vanuit het groene schoolplein van de Vrijeschool Mareland, door de buurttuinen tussen de Hansenstraat en de Haarlemmertrekvaart, Nieuw Leiden en de Drankentuin met elkaar verbonden. Het is belangrijk om aan de ene kant een verbinding te leggen tussen verschillende groene zones in de stad en in de buurt: groene routes voor dieren en insecten die de biodiversiteit vergroten.
Verrijk je Buurt aanvraag betreft een plan voor het vergroenen van een stenen plaatsje in Schipluiden, waar het zomers heel warm wordt, waar het bij regen blank staat en waar jongeren voetballen. Bewoners willen van deze stenen ruimte een soort binnentuin van maken met twee bomen, bankjes en begroeiing. Het idee van een hofje.
De bewoners van het Amicitiahof in de Haagse binnenstad zijn het zat dat er zo veel rommel op straat wordt achtergelaten en nemen initiaitef om de straat te vergroenen en hiermee de overlast te verminderen.

Pagina's

Deel met:
Abonneren op RSS - Natuur

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.