Natuur

De Stichting Ondernemende Kinderboerderijen wil met dit project kinderboerderijen toekomstbestendiger en ondernemender te maken. De komende tweeëneenhalf jaar wordt in het werkgebied van Fonds 1818 en in het Westland een impuls gegeven aan de positionering van kinderboerderijen als moderne en toekomstige ontmoetingsplaatsen en worden zij gefaciliteerd bij het ontwikkelen van nieuw aanbod en nieuwe verdienmodellen.  Na die tijd kunnen de activiteiten van de stichting in andere regio's of zelfs landelijk worden ingezet. 

Abonneren op RSS - Natuur

U bent hier