Natuur

Vier de Natuur, een buurtfestival in de kwetsbare wijk Moerwijk in het kader van Fête de la Nature, gaat in 2019 haar zesde jaar in. Dit wijkfestival wordt opgezet door de wijkbewoners van Moerwijk onder begeleiding van professionals die het proces bewaken en begeleiden. Vier de natuur is een project waarin verschillende bewoners en organisaties op een laagdrempelige manier samenwerken en samenkomen. De verbinding in de wijk wordt bevorderd door het inzetten van een participatie project. Hierin staan talenten - en vaardigheden ontwikkeling, ontmoeting en samenwerken centraal.
Omwonenen willen een voedseltuin in Voorschoten realiseren. De tuin moet een ontmoetings- en samenwerkplek worden voor de inwoners van Voorschoten. Naast fruit/notenbomen en bessenstruiken/heesters, komen er een insectenhotel, kruidenspiraal, aardbeientoren, takkenrillen en compostbuizen. Met de voedseltuin willen de initiatiefnemers een biotoop creëren waarin mensen en dier samenkomen. De tuin krijgt een educatief karakter door plaatsing van bordjes met de plantennamen erop en de functie ervan.
Aan het Hildebrandplein te Den Haag staat een groot stuk grond van ruim 400 vierkante meter. De grond wordt niet gebruikt of verhuurd, er groeit nu onkruid in. Dit stuk landschap willen de initiatiefnemers gebruiken om groenten in te verbouwen voor de voedselbank en ouders bij elkaar brengen onder de natuur door de kinderen leuke activiteiten te laten doen.
Tijdens een werkdag gaan de vrijwilligers van de Jacobahof met elkaar verschillende werkzaamheden verrichten in de tuin. Deze donatie is bedoeld voor materialen voor de moestuin.
Met een groot team vrijwilligers gaat Stichting De Noordzee van 1 t/m 15 augustus de hele Nederlandse Noordzeekust opruimen, van Cadzand tot Schiermonnikoog. In deze twee weken legt het team 350 km over het strand af. De Noordzee vraagt met deze actie aandacht voor de gigantische hoeveelheden afval die jaarlijks op de stranden terecht komen. Plastic afval in zee tast honderden diersoorten aan.
IVN Zoetermeer en VNZ organiseren voor de 8e keer de Westerparkdag in het Westerpark in Zoetermeer. Samen met andere plaatselijke en regionale organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid brengen we het park op een bijzondere manier onder de aandacht
De Smakelijke Moestuinen is een breed opgezet voedings- en leefstijl interventieprogramma gericht op kinderen van 0 tot 4 jaar in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op het kinderdagverblijf kweken de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen 16 soorten groenten in de moestuin en deze worden met de groep geproefd. Ook worden verschillende activiteiten georganiseerd rondom groenten, zoals kleuren en knutselen met groenten, gesprekjes over groenten en het behalen van een groente proefdiploma.
Op 16 maart 2019 (Burendag) willen deze VerrijkjeBuurt aanvragers samen met buren en nieuwe buren de moestuinen aan de Haverkamp vernieuwen en d.m.v. samenwerken de buren verbinden en actief maken voor de eetbare tuinen. De tuinen worden vooralsnog alleen gebruikt als een doorloop naar de andere straat. Terwijl het zo leuk is om mensen te leren wat voor eetbare planten je allemaal zelf kan verbouwen.
Een bewonerscomité spant zich al jaren in om hun verwaarloosde plantsoen weer terug te brengen tot een leefbaar, veilig gebied. Doel is dat de omwonenden weer uit hun huizen komen, met elkaar het plantsoen gaan onderhouden en zo elkaar weer beter leren kennen. De gemeente Wassenaar heeft ook al het nodige werk verricht.
Dankzij busvervoer kunnen ook kinderen in een achterstandsituatie gebruik maken van de natuurbelevingsdagen van het Bewaarde Land op de Waalsdorper Vlakte. Deze donatie is voor twee jaar.

Pagina's

Abonneren op RSS - Natuur

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.