Milieu

Op 8 en 9 juni vindt het tweedaags, duurzame open-air Footprint Festival plaats op het terrein van Pluk! Doel van het festival is om mensen op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met duurzaam en bewuster leven. Daarnaast biedt het festival een platform aan duurzame initiatieven en workshopgevers om zich aan een groter publiek te tonen.
Een groep van 10 vrijwilligers genaamd de Straatjutters Leiderdorp https://www.facebook.com/groups/1927896883953613/about/) ruimt om de week zwerfafval op in de straten van Leiderdorp. Ze gebruiken ook de Litterati-app (een app voor het in kaart brengen van alle blikjes en flesjes die gevonden worden), waardoor ze willen bereiken dat er statiegeld komt op blikjes en flesjes. Ook gaan ze af en toe met kinderen de wijk in om afval te prikken en zo ook bij hen bewustwording te creëren. De bijdrage is voor het bedrukken van hesjes en het aanschaffen van lichtgewicht werkmateriaal.
Burgerinitiatief van Mevr. Free uit Wassenaar die vier 'Energyparty's' wil gaan organiseren in Wassenaar. De EnergyParty is een methode die toegepast wordt om bewoners te inspireren en te activeren tot het nemen van maatregelen voor de verduurzaming van hun woning. De EnergyParty wordt aangeboden aan bewoners (max . 10) die een getrainde gespreksleider op bezoek krijgen voor 2 uur, waarbij zij samen met hun buren of vrienden gezamenlijk gaan kijken naar de energierekening. Ze vergelijken elkaars verbruik en kijken samen welke mogelijkheden er zijn om de rekening te verlagen.
De vrijwilligers uit Voorhout en de omgeving van Teylingen die zwerfafval opruimen gaan een bakfiets aanschaffen, zodat ze: - verder kunnen komen (> 4 km) - buitengebieden kunnen bereiken - veilig langs weg en fietspad te kunnen werken - meer vuilniszakken te kunnen transporteren
Fonds 1818 wil stichtingen en verenigingen stimuleren meer te investeren in maatregelen die CO² uitstoot verminderen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het collectief aanschaffen van warmtepompen en/of het aanleggen van zonnepanelenparken. Daarom verdubbelt Fonds 1818 de financiële bijdragen van het Klimaatfonds. Het Klimaatfonds ondersteunt CO²-reductieprojecten van non-profitorganisaties door per elke 1000 kg CO²-reductie een bedrag van € 15,- per jaar uit te keren, met een maximale looptijd van 12 jaar.
Onder het motto"Groen Parkpop" streeft het evenement naar de volledige verduurzaming van het festival in 2020. De afgelopen jaren zijn hiertoe al milieubesparende maatregelen doorgevoerd, zoals het scheiden van afval, het consequent inzetten van duurzame afbreekbare materialen, het actief stimuleren van het openbaar vervoer en gebruik van elektrische taxi's onder het festivalpubliek. De komende jaren tilt het evenement de ambitie stapsgewijs naar een hoger niveau. Parkpop wordt in drie jaar tijd (2018-2020) volledig gevoed met groene stroom.
De Koninklijke Haagse Woningvereniging 1854 gaat het complex Haardenfabriek/Postkantoor Fahrenheitstraat 335-341 te Den Haag herbestemmen. De gekozen duurzame oplossingen laten zien dat duurzame herbestemming van historische panden in de bewoonde omgeving mogelijk is. Zelfs tot het niveau van '0 op de meter'. De vereniging gaat de 44 woningen aanbieden aan eenpersoonshuishoudens, die de grootste moeite hebben met het vinden van een duurzame huurwoning in de huidige krappe woningmarkt. De huurders betalen mee middels een gemaximeerde energietoeslag per maand.
RepairCafe Northgo ontvangt een bijdrage voor het aanschaffen van materialen, wat extra gereedschap, drukwerk en reiskosten van technici.
Bewoners uit Midden Delfland hebben zich verenigd in een coöperatieve vereniging met als doel duurzame energieopwekking op daken van bedrijven en gemeentelijke gebouwen. Ze ontvangen een bijdrage van voor tegemoetkoming in de initiële kosten.
Ondersteuning in het professionaliseringstraject van TrashUre Hunt, hierbij worden 4 stappen doorlopen die moeten leiden tot een toekomstbestendige duurzame organisatie: – Opstellen meerjarige missie, visie en doelstellingen - Inrichten duidelijke organisatiestructuur, inclusief taken, functies en verloning - Opstellen marketing en communicatiestrategie (incl nieuwe website en shopfunctie) - Een vaste locatie voor het kantoor van de stichting, werkplaats en inrichten huidige werkplekken

Pagina's

Deel met:
Abonneren op RSS - Milieu

U bent hier

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.