Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee dat de straat, de buurt of de wereld om u heen een beetje beter en gezelliger maakt?

Fonds 1818 steunt naast stichtingen en verenigingen, ook projecten van groepjes bewoners. Deze projecten steunen wij tot maximaal € 3.000,-.

Wat is een bewonersinitiatief?
Een bewonersinitiatief is een project dat een maatschappelijk doel nastreeft waarbij bewoners zelf de initiatiefnemer zijn.
Iets wat de straat, de buurt of de wereld om ons heen een stukje beter maakt, komt potentieel in aanmerking voor een financiële bijdrage van Fonds 1818.

Criteria voor bewonersinitiatieven

  • Zorg dat drie initiatiefnemers het plan indienen en het project dragen. Bijvoorbeeld met buren, vrienden of wijkgenoten.
  • Stel een begroting op en stuur die mee bij het indienen van het plan.
  • Het project vindt plaats in de regio van Fonds 1818 en de aanvragers wonen hier ook.
  • Het project heeft een maatschappelijke meerwaarde voor de directe omgeving. Meerdere bewoners uit de buurt hebben er iets aan.
  • Het project mag nog niet gestart zijn. Reken op een behandeltijd van zes weken.
  • We gaan uit van vrijwillige inzet van bewoners. De bijdrage van Fonds 1818 is niet bedoeld voor het uitbetalen van kosten aan (mede)aanvragers.
  • In de begroting mogen geen waardevolle goederen, zoals multimedia-apparatuur, opgenomen worden.
  • De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is € 3.000.

Volg de quickscan en dien het plan in via het online formulier aan het einde van de scan. Deze kan niet tussentijds worden opgeslagen. Daarom raden we aan het plan eerst in een tekstverwerkingsprogramma, zoals Word, uit te typen. 

U kunt uw plan ook opsturen per mail naar aanvraag@fonds1818.nl. Lees hier meer over waar het projectplan aan moet voldoen. 

Voor bewonersinitiatieven moet u rekening houden met een behandeltermijn van zes weken.

U bent hier

Deel met:

 

Wilt u ook ieder kwartaal het gratis Fonds 1818 Magazine ontvangen?
Meld u dan hier aan.